Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Månedens bilde og funn juli 2017

Sent, men godt. Månedens bilde i juli var en blåstrupe hann fotografert i Eidfjord. Månedens funn var usedvanlige to sibirlo på Herdla. Fuglene holdt seg et par dager før de forsvant. Arten var kun registrert to ganger før i fylket.

Månedens bilde for juli er tatt i Tinnhølen Eidfjord kommune av Kjetil Salomonsen. Blåstrupe er en av karakterartene i den norske fjellheimen fra sør i landet til nord i Finmark. Fuglen er en fargeklatt i de mange vierkrattene, noe bilde med tydelighet viser.  Det har lenge vært en oppfatning at alle «norske» blåstruper overvintrer i NØ Afrika, men studier fra UIB med lysloggere har påvist at de utrolig nok trekker til India og Pakistan. Tur/retur har altså denne lille spurvefuglen tilbakelagt 12.000 km. Blåstrupene er tilbake i norske fjell i løpet av mai og starter i september dager den lange reisen tilbake til sine vinterkvarterer på den andre siden av kloden. 

Vi gratulerer Kjetil med månedens bilde for juli.

Månedens funn i Juli ble to sibirlo som hadde tilhold på Herdla 3-4/7. De ble funnet av Egil Frantzen. Arten hekker i Nord Sibir og Vest Alaska. Sibirlo er sjelden i Norge, men blir sett årlig på trekk langs kysten med noen få individ. I Hordaland er det kun to tidligere funn, 1 ind. 8/10 2001 Stormark, Fedje og 1 adult 12/6 2010 Herdla, Askøy.

 

Blåstrupe
FOTO: Kjetil Salomonsen