Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Turrapport Herdla naturreservat

Bergen Lokallag inviterte til ekskursjon og tradisjonell vårtur til Herdla lørdag den 17. mars. 22 påmeldte fikk en flott dag på Herdla med både fint vær og et variert utvalg av fugler

Av Turleder Dag Gjerde, NOF Bergen lokallag

Publisert 18.03.2018

Vi startet turen med besøk hos Nigel og Karete i de nye lokalene til Herdla fuglestasjon. 

Brakken er fra 2. verdenskrig og er en del av Herdla Museum. Nigel fortalte litt om fuglene på lokaliteten og gjenfunn av arter som er ringmerket på Herdla Fort de siste årene. Fuglestasjonen så sitt lys i 2012 og totalt er det merket 7644 i årene 2013 tom 2016. Gråsisik er den arten det er merket mest av med 1647 individer og i nevnte periode er det merket 71 forskjellige arter. Vadefugler blir også merket og nylig ble en myrsnipe gjenfunnet i Polen.

Det var en variert gjeng på tur med alt fra erfarne fuglekikkere til nybegynnere, samt flere med foto som hovedinteresse. 

Første stopp på Valen ble Prestvika og de første vårtrekkerne ble oppdaget i form av fire sandlo rastende og en god del tjeld. Turen gikk videre til Urdneset og to flotte toppskarv klar for hekkesesongen ble observert. Overvintrende Herdla arter var på plass med fine observasjoner av islom, horndykkere, haveller, kvinand og sjøorre. Sistnevnte dessverre med en av de svakeste vinter forekomstene så langt noen av oss kunne huske og det begynner å bli noen år. Kun 10 individer ble talt opp denne dagen. Ferden gikk videre mot Sandstranda og dagens høydepunkt en duetrost ble funnet sammen med noen gråtrost. Dette er en sjelden Herdla art, men kjernetid for å finne arten langs kysten.

Lunsj ble inntatt med utsikt mot Lamøy og solen begynte å varme skikkelig etter seks kalde tidlig på morgenen. På returen ble duetrosten sett på fint hold. Noen få stær, sanglerker og heipiplerker ble også observert, samtidig som en voksen havørn svevde over Lamøy. 

På vei opp til fortet igjen ble en dvergfalk observert, kanskje trekkende sammen med matfatet av skjærpiplerker som når er på vei nordover. Turen ble avsluttet med en runde rundt Herdla Fort og sjekk av foringene der samt en siste sjekk av Herdlaflaket og Hjeltefjord siden. Det var ganske stille på foringene midt på dagen, men fjorten lomvi lå ute på fjorden. Den siste uken har det lagt uvanlig store mengder med lomvi rundt Herdla, vi får håpe det er trekket som er på gang og ikke matmangel som driver de inn fra havet.

Turen ble avsluttet med logg på nye Herdla museum og 36 arter ble status etter en solrik, men kald dag på Herdla.

 

Duetrost
FOTO: Julius Hovgaard
Herdla natureservat
FOTO: Lars Ågren