Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Turrapport fra Herdla naturreservat lørdag 16. mars

16 deltagere fra Bergen lokallag hadde meldt seg på den tradisjonelle vårturen til Herdla den 16 mars. Dårlige værvarsler tidligere i uken hadde endret seg til flott vårvær og bortimot vindstille. Allerede på møteplassen ved Herdla Fort var registreringen av dagens første fugler i gang. En falk hadde vist seg i et kort glimt og diskusjonen gikk mellom dvergfalk og tårnfalk med en knapp på sistnevnte.

Av Dag Gjerde

Publisert 18.03.2019

Turen gikk retning Herdlavalen og lyden av tjeld, viper, grågås i tillegg til en syngende sanglerke bekreftet at våren er ankommet. Diskusjonen om falken ble kjapt avsluttet da en flott tårnfalk satt på en gjerdestolpe på sørsiden av Valen. 

I Prestviken satt et par sandlo og en ringmerket svartbak, denne var merket på Langeskjeret/Askøy i 2018. Skjærpiplerkene øker også i antall dag for dag før heipiplerkene overtar scenen utover våren og sommeren. Det nye fugletårnet var neste stopp med fin utsikt og opptelling av stær, sanglerker, skjærpiplerker, tjeld og viper. Gamletårnet er obligatorisk med skåding utover Herdlaflaket. Sjøorre og havelle er i kraftig tilbakegang og på Herdla er dette spesielt synlig med stadig lavere antall individer registrert vinterstid. 29 sjøorre og 14 haveller ble talt opp denne dagen. Siland, ærfugl, storskarv, kvinand ble sett, mens gulnebblom er en sjelden gjest og et kjærkomment syn blant vanlige arter. Dette individet har holdt seg på Herdla i flere uker nå. En god flokk med snøspurv(20 stk) ble sett nordøst på Valen før turen gikk videre til lunsj ved Paddhola. 

Rolig stemning og prat ble avløst av kaotisk fomling med teleskopene da ordet «svartstrupe» ble ropt ut.  "Sitter på brøyestikke i sandstranden!!" Teleskopene pekte i alle retninger, men ble snart stilt inn på en flott svartstrupe hann som er en sjelden gjest, i alle fall på Herdla. Kun registrert en gang før.

Turen ble avsluttet med en runde rundt Fortet og foringen NOF Bergen Lokallag har der, men det var ikke noe særlig liv der denne dagen. Turen ble imidlertid en suksess med mange flotte arter og fint vær!

 

Takk for turen!

 

Turleder

Dag Gjerde

 

Deltakere
FOTO: Hege Gjerde
Svartstrupe
FOTO: Truls Lerdahl
Urdneset
FOTO: Hege Gjerde