Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Sangsvanebestanden i Hordaland er halvert»
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Kommentarer til «Sangsvanebestanden i Hordaland er halvert»

Bestanden av overvintrende sangsvaner i Hordaland har nesten blitt halvert siden 2006. Ved en omfattende opptelling av svaner i fylket i slutten av februar ble kun 338 sangsvaner registrert. De klimatiske forholdene de to siste vintrene har skylda.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Trukket videre

Et alternativ til massedød er kanskje at de har trukket videre, som våtmarksfugl flest gjør i strenge vintre. Radarstudier viser at det går et betydelig trekk fram og tilbake over Nordsjøen om vinteren. Ref. dessuten at det er rekordopptreden av sangsvaner fra bl.a. Skandinavia flere steder i Storbritannia i vinter.

news.bbc.co.uk

Bjørn Olav Tveit (02.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Trukket videre

Deler av bestanden kan selvsagt ha flyttet seg, kan virke som om vinterbestanden på jæren har økt en på seinvinteren nå i år. Det er likevel et uomtvistelig faktum at et betydelig antall sangsvaner døde på Vestlandet i januar-februar 2010, i et omfang som nødvendigvis må påvirke vinterbestanden negativt. Dødeligheten pga kuldebølgen før nyttår denne vinteren må også ha vært større enn normalt, basert på en del lik som ligger spredt på Jæren.

Jeg tolker ellers nyhetsoppslaget fra UK som at det er fugler som normalt overvintrer i Irland og nodlige deler av Storbritannia (mao islandske fugler) som har trukket nedover til Norfolk. Det står ingenting om observasjoner av finske og danske fot- eller halsringer, noe de burde ha observert dersom det er skandinaviske fugler som har krysset Nordsjøen.

Alf Tore Mjøs (02.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Trukket videre

Joda, men jeg synes artikkelen fremstiller det som om Hordaland har en stedegen vinterbestand av sangsvane som nå er halvert som følge av sult grunnet klimatiske forhold, uten å nevne muligheten av at de fleste fuglene bare har trukket videre, f.eks. via Jæren til Danmark, hvor vinterbestanden har økt kraftig de siste årene: www.dofbasen.dk

Bjørn Olav Tveit (03.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne