Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

BirdLife Norge Årsmøtet 2023

BirdLife Oppland arr. av årsmøtet 2023

Publisert 12.05.2023

Overstått årsmøtehelg i BirdLife Norge


Full gjennomgang her
https://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=3228

Under festmiddagen lørdag kveld var det klart for prisutdelinger, et av helgen høydepunkter

For niende år på rad delte BirdLife Norge ut prisen Årets Fossekall. Sentralstyret hadde valgt Jon Opheim fra BirdLife Norge avd. Oppland som Årets Fossekall 2023. Nestleder Trond Øigarden delte ut prisen til en rørt Jon Opheim. Prisen ble tildelt for en uvurderlig innsats for fuglevernarbeidet i Oppland i over 50 år. Jon var den første lederen for den nyopprettede fylkesavdelingen i Oppland i 1976, og har vært en del av styret sammenhengende i 47 år! I denne perioden har han vært sentral som organisasjonsbygger samt som initiativtaker og deltaker i kartleggingen av fuglelivet i Oppland. Med sin skogfaglige bakgrunn har han gitt betydelige bidrag i saker hvor det er konflikt mellom fuglevern og moderne skogbruk. Jon har med sin inngående kunnskap argumentert for å ta hensyn til fuglelivet i utbyggingssaker gjennom utallige høringsuttalelser og skriv.

Fuglevernprisen 2023 gikk til BirdLife Norge Grenland lokallag for arbeidet med å bevare vipa i kulturlandskapet i Gjerpensdalen i Skien. Styremedlem Merete Wiken Dees delte ut prisen til Allen Einar Kjøhl-Røsand, leder i BirdLife Norge avd. Telemark. Siden 2019 har lokallaget driftet «Vipeprosjektet i Gjerpensdalen» sammen med Grenland landbrukskontor, Skien kommune samt grunneiere og lokale bønder. Prosjektet har vært svært vellykket – bestanden har økt fra 18 til 41 reir i 2022. Prosjektet har samlet inn kunnskap om hvilke tiltak som fungerer best for å bevare vipa i kulturlandskapet, og har funnet metoder som muliggjør økning av den lokale vipebestanden. Prosjektet har også bidratt til bedre forståelse for arten på lokalt nivå. Kunnskap om vipa er formidlet til lokalbefolkning, grunneiere og bønder gjennom møter, rapporter, informasjonsskilt og samtaler.

Gratulerer til prisvinnere!

Arrangøravdelingen i Oppland takkes for en strålende jobb med årsmøtet 2023

Årets fossekall.
For niende år på rad delte BirdLife Norge ut prisen Årets Fossekall. Sentralstyret hadde valgt Jon Opheim fra BirdLife Norge avd. Oppland som Årets Fossekall 2023