Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Notat fra fellesmøte med lokallagene Dokka Våtmarsksenter 05.12.2023

Referat.

Publisert 24.12.2023

Notat fra fellesmøte med lokallagene Dokka Våtmarkssenter 05.12.2023.

 

Følgende deltok:

Styret i BirdLife Oppland:

Jon Opheim, Geir Høitomt, Rolf Jørn Karlsen, Anne Gri Henriksen, Julia Helgesen, Ragnar Ødegård, Margaret M. Eggen og Bjørn Harald Larsen.

 

Sel og Ottadalen lokallag:

Per Bådshaug.

Valdres lokallag:

Rune Rødningen og Runar Kittelsen.

Hadeland lokallag:

Tosten Tøfte og Marit Løvbrøtte.

Gjøvik, Toten og Land lokallag:

Stein Roger Nybakke og Eyvind Sandnes.

Sør-Gudbrandsdal lokallag:

Grete Olsen Bye, John Apeland og Kurt Pedersen.Vi startet med middag kl. 18.00. Under middagen orienterte Jon om at foreningen har 50-års jubileum neste år. Han delte noen tanker om jubileumsmarkering planlagt gjennomført 12. oktober 2024. Vi inviterer til innspill og tanker om hvordan markeringen skal organiseres og gjennomføres. Styret vil i et seinere møte nedsette en arbeidsgruppe for planlegging av jubileet.

 

Jon orienterte om at årsmøte i BirdLife Oppland avholdes lørdag 16. mars. Foruten ordinære

årsmøtesaker vil Even Dehli holde foredrag om låvesvaleprosjektet han har gjennomført på

Hadeland. Lagene oppfordres til god deltakelse fra lokallagene.

 

Representanter fra alle lokallagene gav en kort orientering om aktiviteter i 2023. Orienteringene viste at vi har god og allsidig aktivitet i lokallagene og at vi er en organisasjon med økt aktivitet og vekst i medlemsmassen.

 

Julia ga en interessant orientering fra organisasjonssamlingen til BirdLife i Stjørdal 10. - 12. november. Orienteringen viser at BirdLife er opptatt av å bygge denne organisasjonen sterkere og de problemstillingene og temaene Julia orienterte om er veldig relevante for vårt fylkeslag og våre lokallag.

 

Rolf Jørn ga en kort orientering om bruk av Hypersys som verktøy for lokallagene og

fylkesforeningen. Oppfordret til mer aktiv bruk av Hypersys. Fylkeslaget vil invitere lagene til bidrag til det årlige sommerbrevet som fylkeslaget vil sende medlemmene.

 

Anne Gri orienterte om hvilke muligheter vi har til å søke om midler. Hun nevnte spesielt den nye ordningen BirdLife har etablert som fylkeslag og lokallag kan søke på. Ble oppfordret til at lokallagene og fylkeslaget mer aktivt bruker de søkemulighetene som finnes til økonomiske midler til ulike aktiviteter og prosjekter.

 

Jon orienterte om mulige prosjekter i 2024 både organisert av fylkeslaget i samarbeid med

lokallagene og egne. Innledningen ble fulgt opp med innspillsrunde fra lokallagene. Forslag om et eget sandsvaleprosjekt fikk god respons fra lagene. En god innspillsrunde.

 

Jon orienterte om den planlagte vannfugltellingen i desember. Årets vannfugltelling er den 46. på rad, og vår 43. telling der tilnærmet alle åpne elvestrekninger og større innsjøer i tidligere Oppland fylke er blitt undersøkt. Registreringene omfatter 50 vassdrag/innsjøer, som er inndelt i 95 lokaliteter. Samlet lengde av åpent vatn som ble undersøkt var 407,1 km, fordelt på 198,7 km vannareal (innsjøer) og 208,4 km elvestrekninger. Det er utført tellinger i 26 kommuner, inkl. Jevnaker og Lunner i Viken fylke. Tellingene blir i all hovedsak foretatt i perioden 09.12. - 31.12. Jon oppfordret til at lagene følger opp de vassdag de tidligere har hatt ansvar for og at en med fordel forsøker å trekke flere medlemmer med i dette arbeidet.

 

Fellesmøtet ble avrundet med en god innspillsrunde på hvilke forventninger en har til Hujon, både på type stoff og hvordan en kan organisere arbeidet for at et godt Hujon kan bli enda bedre og mer interessant for leserne.

 

Hunndalen 7. desember 2023

Rolf Jørn Karlsen

(sekretær)

Styremøtereferat
Fossekall vår nasjonalfugl med ønske om god jul og et godt nytt fugleår :-) Foto R.Ø. FOTO: Foto: R.Ø.