Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Årsmøteprotokoll BirdLife Norge avd. Oppland

Årsmøteprotokoll

Publisert 04.04.2024

 


ÅRSMØTEPROTOKOLL
BIRDLIFE NORGE AVDELING OPPLAND 

 

Dokkadeltaet Våtmarkssenter lørdag 16. mars 2024 kl. 13.00.
28 deltagere 1. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under årsmøteprotokollen.

 

Møteleder: Røf Jørn Karlsen
Referent: Julia Helgesen
Signering av protokoll: Rune Rødningen og Olav Rødningen

 

 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling.

Årsmøteinnkalling er godkjent

 

 1. Årsberetning 2023 

 

Årsberetningen 2023 for BirdLife Oppland ble gjennomgått og enstemmig vedtatt

Etter gjennomgang av årsberetningen ble det gjennomgått følgende:
* Årsberetning fra fuglevakta v/ Stein Roger Nybakke
* Årsberetning fra lokallagene:

Ottadalen og Sel (ikke til stedet personlig), referert v/ Rolf Jørn Karlsen

Sør-Gudbrandsdalen v/ John Apeland

Valdres v/ Rune Rødningen
Hadeland v/ Anne Gri Henriksen

Gjøvik Land og Toten v/ Rolf Jørn Karlsen

 

 1. Regnskap 2023

 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Julia Helgesen og godkjent

 

 1. Forslag til årsmøtet.

 

Ingen innkomne saker.

 

 1. Fastsettelse av lokalt tillegg til kontingenten. 

Styret innstiller å beholde kontingenten uendret på kr. 150,-. Styrets innstilling godkjennes.

 

 1. Valg av styre 

 

Følgende representanter er på valg:
Leder: Jon Opheim, Øyer 

Styremedlem: Rolf Jørn Karlsen, Gjøvik
Styremedlem (vara): Bjørn Harald Larsen, Vestre Toten
Styremedlem (vara): Margaret M. Eggen, Lillehammer

Valgkomiteens innstilling:
Leder: Rolf Jørn Karlsen, Gjøvik ny – valgt som ny leder
Styremedlem: Bjørn Harald Larsen, Vestre Toten gjenvalg – gjenvalgt som styremedlem
Styremedlem: Jon Opheim, Øyer ny – valgt inn som styremedlem
Styremedlem (vara): Margaret M. Eggen, Lillehammer – fratrer og erstattes ikke for å gjenopprette opprinnelig antall styremedlemmer som ble overskredet ved siste årsmøte 1. Valg av valgkomité 


Sittende valgkomité er gjenvalgt

 

 1. Valg av revisor

  Revisor er ikke på valg i dette året.Dokkadelta Våtmarkssenter, 16.03.2024


Referent:

Julia Helgesen

Sign. Rune Rødningen Sign. Olav Rødningen

Våryr kvinand
Foto: R.Ø.