Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Utbygging kan gi akutt kollisjonsfare

Politikerne i Nesodden kommune har det travelt med å bygge ut området ved Nesoddtangen Brygge. Ved å ta vare på trærne på Knausen ved Signalen vil man hjepe tusenvis av trekkfuglene som mellomlander her hvert år. Her kan man oppnå mye med litt omtanke!

Av Jan Erik Røer, NOF Nesodden lokallag

Publisert 20.03.2019

Spissen av Nesoddtangen konsentrerer fugler på nordtrekk på grunn av Nesoddens form som en trakt mot nord. Dermed blir spissen av Nesoddtangen en unik trekkfugl-lokalitet. Fuglekikkere tilknyttet NOF har talt trekk på lokaliteten mer eller mindre kontinuerlig siden 1983. Ca. 200 arter er sett, noe som betyr at Nesoddtangen er blant de fem lokalitetene med høyest artsantall i hele Oslo & Akershus. De andre fire lokalitetene er kjente vernede våtmarksområder. 

I 2–3 måneder vår og høst trekker det daglig fra noen få titalls til mer enn 10 000 fugler over tangen. Flertallet av fuglene trekker bare rett over eller forbi, og det betyr lite hvordan terrenget på selve spissen ser ut. Imidlertid er det mange fugler som på grunn av vær (f.eks. tåke og dårlig sikt) eller redsel for å bli tatt av rovfugler over sjøen, som opptrer veldig nervøst når de kommer til spissen av Nesoddtangen. I korthet medfører dette at svært mange fugler lander i trærne på «Knatten» hver eneste dag i trekktidene. Hvorfor dette ikke bare skjer om våren, men også hele høsten er noe vi har undret oss over, men vi kan konstatere at ledelinjene som ender i en spiss på Tangen også konsentrer fugl om høsten, og trekket for mange arter er like omfattende og intenst da. Meiser, hakkespetter, troster, sangere, finker og kråkefugler er de mest typiske.

For de mange trekkfuglene som konsentreres ytterst på Odden har trafikkterminal og parkeringsplass langt på vei ødelagt området allerede. En utbygging må derfor nødvendigvis ikke være til det verre, om politikerne er kloke og arkitektene flinke. De få trærne ytterst på Knausen har vist seg svært viktige for fugler som kommer i tvil og brått finner ut at de vil lande i stedet for å fly utover sjøen. Vi som har talt dette trekket i årevis har lagt ut drøssevis av bilder på Facebook-siden til NOF Nesodden lokallag som viser alle de ulike artene og omfanget av dette. Når det nå ryktes at Knausen kanskje skal vekk eller bygges ned er vi dypt bekymret for hva som kommer i stedet. Bygninger med mye glass, eller frittstående glassplater vil kunne være en katastrofe her. Fuglenes atferd gjør at de stuper ned i det ytterste og høyeste på Tangen uansett. Mange dager under våren kan det dreie seg om 10–100 fugler, mens det på «gode dager» kan være flere hundre. Vi i NOF Nesodden lokallag har derfor sendt en e-post til ordfører og politikere i Nesodden kommune angående dette. Du kan lese mer om trekket ved Nesoddtangen i en artikkel i Vår Fuglefauna fra 1991

En stor andel fuglearter har de siste tiårene hatt betydelige bestandsnedganger, og en betydelig andel er blitt rødlistet. Med ca. 200 arter observert og mer enn 100 arter vanlig forekommende, er det slik at også sjeldne og rødlistede arter er involvert i trekket på Nesoddtangen. Som et av mange viktige knutepunkter på veien fra sør mot nord er det derfor naturlig å se Nesoddtangen i et større perspektiv i å sikre trygge ruter for trekkfuglene. Ofte er det omfattende tiltak som må til, men i dette tilfellet vil mye være vunnet ved å spare noen få trær.

Svartspett
Svartspett og svartbak i samme bilde er ingen vanlig kombinasjon! På Nesoddtangens spiss lar det seg gjøre. FOTO: Jan Erik Røer
Løvsanger
Løvsangere setter seg gjerne i de øverste og ytterste kvistene i trærne på Knausen, før de kaster seg ut og tar fatt på etappen over fjorden og opp i fjellet. FOTO: Jan Erik Røer