Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Årlig ringmerking av takhekkende fiskemåker i Tvetenveien 152, Oslo

Utenfor Ørneredet, møtelokalet til BirdLife Oslo og Akershus i Tvetenveien 152 på Tveita, hekker det årlig 2 par fiskemåke på taket. I 2019 hekket et tredje par på taket, men det paret har ikke kommet tilbake senere år. Spesielt med dette paret var at de ikke hekket mot kanten av taket, slik de andre reirene var plassert, men midt på den svarte takflaten, i en ledningskveil. Kanskje ble kveilen oppfattet som en slags mur rundt reiret?

Av Håkan Billing, leder i BirdLife Oslo og Akershus

Publisert 21.04.2024

Hvert år siden 2018 har årsungene blitt ringmerket, av Sindre Molværsmyr eller Carsten Lome. Totalt har det i årene 2018–2023 blitt merket 27 unger på taket. Det foreligger gjenfunn av 7 individer, hvorav 1 var død (tatt av rev) og 1 ble avlivet av veterinær etter vingebrudd. En unge merket i 2019, hadde ikke noe registrert gjenfunn før i 2023, mens en unge fra det andre kullet samme år har blitt gjenfunnet nesten årlig i Oslo, sist gang 24.03.2024.

I 2022 foretok BirdLife Oslo og Akershus en kartlegging av hekkende måker i Oslo. Under kartleggingsdagen med helikopter, 31.05.2022, ble ungene i det ene reiret ved Ørneredet klekket samme dag. En av disse individene ble gjenfunnet i sin første vinter, i byen Cork på Irland. I mai 2023 var den tilbake i Oslo, og ble observert ved Valle Hovin. Det betyr at den søkte seg tilbake til området den ble klekket, selv om den ikke var kjønnsmoden. Vinteren 2023–2024 valgte den igjen å overvintre i Cork, og er i skrivende stund ikke observert i Oslo i 2024.

Les rapporten, med gjenfunn, fra lenken.

Se sakens dokumenter under Fagrapporter hos BirdLife OA

Ringmerking av måkeunger
Ringmerking av kullet fra 2018, ungene JC985, JC986 og JC987 FOTO: Håkan Billing
Fiskemåke på tak i Oslo
Takhekkende fiskemåker foretrekker å bygge reiret i et hjørne, slik at de får 270 grader oversikt. Her fra kontroll 01.06.2020 FOTO: Håkan Billing
Reir av fiskemåke
Reir 2 fra kontroll 01.06.2020. Egget bakerst til høyre viser små sprekker, og dette er klekkedatoen for kullet. FOTO: Håkan Billing
Flyrute fiskemåke Oslo–Cork
Fiskemåken JN352, merket som unge utenfor Ørneredet 14.06.2022, har overvintret i byen Cork, Irland vintrene 2022–2023 og 2023–2024. Sommeren 2023 ble den observert i Oslo. FOTO: Ringmerking.no
Sindre Molværsmyr
Sindre Molværsmyr ringmerket utenfor Ørneredet i 2018–2020. Her fra 2020. FOTO: Håkan Billing
Carsten Lome
Carsten Lome ringmerket utenfor Ørneredet i 2021–2023. Her fra 2021. FOTO: Håkan Billing