Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Skrifter fra Østfoldnaturen er komplett på nett!

Helt siden begynnelsen av 1970-tallet har de naturfaglige miljøene i Østfold vært svært aktive med å publisere mange av sine observasjoner, til glede og nytte for både samtiden og fremtiden. Denne høsten ble alle publikasjonene også tilgjengelig på nett, slik at enda flere kan få innsikt i Østfoldnaturens verdifulle historie!

Av Bjørn Frostad

Publisert 04.12.2013

Østfold-ornitologen Nr.1 1979 

Forsideillustrasjon: Pål Bugge  

Vignett: Viggo Ree

Det har lenge vært et ønske blant folk i fylkets naturfaglige miljø å få tilgjengeliggjort tidligere utgivelser av rapportserien Østfold-Natur, tidsskriftet Natur i Østfold og dets forløper Østfold-ornitologen, på nett.

En rekke personer har gjennom de siste årene lagt ned en formidabel innsats foran skjermen, og denne høsten forelå samtlige av de nevnte utgivelser klare til nedlastning som pdf.

Alle ord i teksten er dessuten søkbare slik at man effektivt kan finne det man er ute etter.

Klikk her for den fulle oversikt og tilgang til publikasjonene.

Et stort takk rettes til Nathalie Krantz, Jan Tore Gjøby, Ola Wergeland Krog, Jan Wesenberg, Geir Hardeng, Johannes Hardeng og Kristine Hardeng for å realisere visjonen om å gi disse uvurderlige skriftene et nytt liv i cyberspace!

For flere nyheter og informasjon fra Østfoldnaturen, besøk Naturnytt Østfold.