Hopp til hovedinnhold

BirdLife Sogn og Fjordane

NOF avd. Sogn og Fjordane er stiftet

Søndag 14. april er en merkedag i NOFs historie. For første gang har vi fått etablert en fylkesavdeling i Sogn og Fjordane. Begivenheten fant sted på Værlandet i Askvoll kommune. Avdelingens første leder er Anders Braanaas. Rundt 30 personer møtte opp til stiftingsmøte.

Av Morten Ree

Publisert 18.04.2013

Værlandet viste seg fra sin beste side da deltakerne på stiftelsesmøte ankom lørdag. Derfor ble den planlagte båtturen og fuglekikkingen søndag flyttet fram en dag, noe arrangøren gjorde rett i da søndagen ble både vindfull og våt. Årsmøtet og bespisning var lagt til Norsk Sjøfuglsenter. Kjetil Mork var både turleder og møteleder og har vært sentral i arbeidet med å få til en fylkesavdeling og ledet selv et interimsstyre som skulle sørge for formelt å få stiftet fylkesavdelingen. Det foreslåtte styret ble valgt med tillegg av en ledig plass som ble besatt under årsmøtet. Foruten leder Anders Braanaas, består styret av Kjetil Mork, Torbjørn Hasund, Nils Chr. Bjørgo, Jan Ove Sagerøy og Pascale Baudonnel.

Foruten selve årsmøtet var det lagt opp til et variert program. Organisasjonskonsulent Morten Ree stilte fra sekretariatet og fortalte i korte trekk om NOF og hvordan det er organisert og hvordan vi arbeider. Han videreformidlet gratulasjoner fra generalsekretæren. Selve nestoren i NOF, Alv Ottar Folkestad, var invitert til å fortelle om sine utallige turer til fugleøya Runde og legge fram data og bilder fra sine registreringer. AOF var også en sentral person under lørdagens utflukt. Mens deltakerne fikk se på flere eksemplarer av havørn i forskjellige årsdrakter i teleskopene, øste Alv Ottar ut av sin kunnskap om arten til fornøyde fuglekikkere.

Michael Fredriksen, leder av NOF i nabofylket Hordaland, sa i sin tale at han gledet seg stort over oppstarten av fylkesavdeling i Sogn og Fjordane. Han håpet på et godt samarbeid og åpnet også opp for muligheten til et samarbeid når det gjelder tidsskrift.

Statens Naturoppsyn var invitert ved Rein-Arne Golf, som fortalte om sitt arbeid og håpet på et godt samarbeid med fylkesavdelingen i årene som kommer. Tore Larsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling fortalte også om at en egen avdeling av NOF i Sogn og Fjordane har vært savnet i forhold til hjelp til datainnsamling og arbeidsoppgaver med registreringer av fugl. To av de nyinnvalgte i styret, Nils Chr. Bjørgo og Jan Ove Sagerøy, fortalte om henholdsvis TOV-e kartlegging og Artsobservasjoner.no. Det var også innlagt en liten omvisningsrunde på Sjøfuglsenteret.

Da er det bare å ønske vår nye fylkesavdeling lykke til og håpe at dette bidrar til større aktivitet i fylket, og en økning i medlemstallet fra de 115 som er medlem per i dag.

NOF avd. Sogn og Fjordanes hjemmeside

Alv Ottar Folkestad
Nestoren i NOF, Alv Ottar Folkestad, øste ut av sin kunnskap om havørn og andre fugler for ivrige Vestlandsornitologer. FOTO: Kjetil Mork
Festmiddag
Det er dekket til festmiddag på Sjøfuglsenteret. I høyre hjørne er det direkteoverføring fra et nærliggende havørnreir. FOTO: Kjetil Mork
Stiftelsesmøte
En lydhør forsamling under stiftelsesmøte. Helt til høyre sitter den første lederen i NOF Sogn og Fjordane, Anders Braanaas. FOTO: Kjetil Mork

Kommentarer til nyheten (1)