Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

NOF Lister er svært kritiske til vindkraftverk på Buheii i øvre Kvinesdal

Nok et flott urørt naturområde står i fare for å bli nedbygget og ødelagt. Denne gangen er det Buheii, som ligger på heia like vest for Risnes i øvre Kvinesdal, som det er søkt om konsesjon for.

Av Knut Olsen

Publisert 18.12.2014

NOF Lister lokallag har levert innsigelse mot planene om vindkraftanlegg på Buheii. Området fremstår i dag som et tilnærmet urørt naturområde, og en utbygging her vil medføre tap av 23,1 km2 med ingrepsfritt naturområde (INON område). Fuglelivet her er ikke veldig godt undersøkt, men truede fuglearter som blant annet svartand, orrfugl, lirype, storlom, kongeørn, heilo og hubro bruker alle området i hekkesesongen.

Vi mener således at disse planene kommer i konflikt med mange av paragrafene i Naturmangfoldloven, og ber derfor NVE om ikke å gi konsesjon til denne utbyggingen.

Fotomontasje vindkraftanlegg Buheii
Disse fotomontasjene viser hvordan det planlagte vindkraftanlegget på Buheii blir seende ut sett fra h.h.v. Bergehei i nordvest og Flæin i vest. FOTO: Multiconsult