Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2015
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2015

Av Knut Olsen (09.01.2016)

For ellevte året på rad hadde NOF avd. Vest-Agder oppdrag med å overvåke bestandene og hekkesuksessen i fylkets sjøfuglreservater. 2015 sesongen vil gå inn i historien som et svært dårlig år for hekkende sjøfugl i Vest-Agder. Samtlige arter av måker og terner fortsatte den nedadgående bestandstrenden og produserte også svært dårlig med ungfugl denne sesongen. Også andre arter sliter. Av de vanlige hekkefuglene i fylkets sjøfuglreservater er det bare grågås, storskarv og toppskarv som produserer bra med unger og klarer å opprettholde hekkebestanden.

Fiskemåkeunger

Tre så vidt flygedyktige fiskemåkeunger i sjøfuglreservatet Terneholmen (Farsund kommune). Ungfugl av fiskemåke har blitt et uvanlig syn i Vest-Agders sjøfuglreservater. Bestanden av fiskemåke i sjøfuglreservatene har gått ned fra over 1000 par tidlig på 80-tallet til bare 41 par i 2015. (Opphavsrett: Knut Olsen) Større bilde

Tellingene ble utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Vest-Agder. Målet for overvåkingen er å tallfeste hekkebestanden av alle sjøfuglarter i alle fylkets sjøfuglreservater. I tillegg forsøker vi å kvantifisere antall flygedyktige ungfugl, som et mål på hekkesuksess. Med et par unntak så klarte vi dette også i 2015.

Av andefugler så klarer grågåsa seg godt. Bestanden har vært i vekst helt siden tidlig 80-tall og det produseres bra med unger. Ærfuglens bestand har vært i nedgang siden årtusenskiftet og sliter med ungeproduksjonen.

Både mellomskarv og toppskarv er forholdsvis nyinnvandrede arter i Vest-Agder. Begge disse bestandene er i vekst, men den største (og første) kolonien av storskarv på Rauna har stabilisert seg i størrelse. Begge artene produserte brukbart med ungfugl i 2015.

Bestanden av tjeld viser en svak negativ trend innenfor sjøfuglreservatene, og får frem få ungfugl her. Teist ble observert i to av de 32 reservatene. Tyvjo hekket med fem par i Vest-Agder i 2015, men kun to av disse var i sjøfuglreservatene. Disse fem parene fikk kun frem to ungfugler.

Fiskemåken hadde en ny bunnrekord med bare 41 hekkende par i sjøfuglreservatene, en nedgang på 96 % siden tidlig på 80-tallet! Også denne sesongen var det elendig hekkesuksess og det ligger an til at fiskemåken vil være borte fra sjøfuglreservatene i løpet av få år om utviklingen fortsetter. Bestandene av alle de tre stormåkene er inne i en negativ trend, mest dramatisk er det for sildemåke som har mistet 74 % av hekkebestanden i løpet de siste 20 årene. Sildemåken hadde svært dårlig hekkesuksess i 2015, og i snitt fikk kun hvert fjerde par frem en ungfugl.

Hettemåke og terner har for lengst utgått som hekkefugler fra Vest-Agders sjøfuglreservater. Siden disse artene er sterkt truet i Vest-Agder så har vi imidlertid holdt øye med den lille bestanden som fremdeles hekker på andre lokaliteter i fylket.

Årets rapport er en oppsummering av bestandsutvikling siden sjøfuglreservatene ble opprettet i 1980. Vi oppsummerer også hekkesuksessen til de vanligste artene de siste 11 årene.

Klikk her hvis du vil vite mer om dette!