Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > 2016 ble et middels år for gravanda i Vest-Agder
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

2016 ble et middels år for gravanda i Vest-Agder

Av Knut Olsen (02.09.2016)

Som kjent har gravand vært årets fugl i år. Som vanlig har NOFs medlemmer fulgt godt med på gravanda i Vest-Agder. Sammenliknet med tidligere år så ble årets hekkesesong i underkant av et gjennomsnittsår, både når det gjelder antall par som var til stede i hekkesesongen og resultatet av hekkingen. Årets hekkesesong forløp som følger:

Gravandungfugler på Lista

Gravand ungfugl på Lista. (Opphavsrett: Marton Berntsen) Større bilde

Forekomst av gravand i 2016

Forekomsten av hekkende gravand i Vest-Agder 2016. Rosa plot viser stasjonære par/hanner i hekketiden, mens røde plott viser ungekull. Sirklenes areal er proposjonal med antall par/antall kull. (Opphavsrett: NOF Vest-Agder) Større bilde

På Lista ble det registrert 61 stasjonære par eller hanner i begynnelsen av hekkesesongen, dvs. i månedsskiftet april/mai. Til sammenlikning ligger gjennomsnittet på 64 par/hanner de siste 30 årene. Kun sju ungekull, med til sammen 63 unger ble registrert på vannet. Gjennomsnittet for perioden 1987-2016 er 10 kull med 74 unger. 33 av disse ungene (52 %) overlevde frem til flygedyktig alder. Gjennomsnittet for perioden 1987-2016 er 36 ungfugl på vingene. Predasjon av svartbak / stormåke ble observert i to ungekull i Kådestranda (hvor ni unger ble redusert til en) og Fuglevika (hvor 10 unger ble redusert til åtte). Dette bekrefter vårt inntrykk av at predasjon fra svartbak/gråmåke er den viktigste dødsårsaken for gravandunger som har kommet på vannet. Produksjonsmessig vil dette si at det ble produsert 0,54 flygedyktige ungfugler per par i 2016 (normalen på Lista er 0,58). Hekkesesongen på Lista ble altså i underkant av det normale på alle måter.

Det ble ikke observert stasjonære gravender i de tradisjonelle områdene Farsunds skjærgård eller Lindesnes kommune (Kjerkevågen) i 2016. Kun fugl på gjennomtrekk. Flekkefjord og Lyngdal kommuner hadde som vanlig også kun observasjoner av trekkende gravender.

I Mandal var det fire par til stede på tradisjonelle lokaliteter, to ungekull ble registrert:

  • Utsida av Hille: Et par i mars. Disse ble ikke rapportert senere i sesongen og er derfor ikke regnet som hekkepar.
  • Søylekilen, Sånum:  Et par, klekte ut 11 unger som ble redusert til fem i løpet av to uker.  Endelig skjebne til dette kullet er ikke kjent.
  • Ryvingen-Slettingen:  Et par + en hann til stede fra slutten av mars og ut mai. Ungekull ble ikke registrert her i år.
  • Valløy: Et par hadde tre unger her så den 11. juli. Endelig skjebne til ungene ikke kjent.

 I Søgne var det også gravand på to tradisjonelle hekkeplasser, begge fikk frem unger:

  • Kubbøy, Songvaar arkipelet: Et par som klekte ut minst 10 unger. Fire av disse ble registert flygedyktige.
  • Leirkilen i Kussevika: Et par som klekte ut ni unger. Seks av ungene overlevde i hvert fall frem til de var minst 35 dager gamle, disse klarte seg trolig frem til flygedyktig alder.

I Kristiansand var det to par stasjonære par i området fra utsiden av Flekkerøya til Oksøy, men ungekull  ble ikke registrert her i år. I mars ble det også observert rastende par i Kjosbukta og Sukkevann, disse ble imidlertid ikke observert senere og må derfor regnes som rastende individer på gjennomtrekk.

Summering for hele Vest-Agder i 2016 blir altså 69 par, noen under gjennomsnitt for de siste fem år (75 par). 11 ungekull med minst 96 unger ble registrert, hvorav omkring 50 unger vokste opp.

Vil du vite mer om gravanda i Vest-Agder så kan du lese vedlagte rapport som summerer opp status for arten per 2015 (denne står også på trykk i Piplerka). 

Klikk her for å lese statusrapport for gravanda i Vest-Agder (per 2015)