Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > SEAPOP i Vest-Agder: 2016 ble et toppår for sildemåke!
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

SEAPOP i Vest-Agder: 2016 ble et toppår for sildemåke!

Av Knut Olsen (16.09.2016)

I disse tider, hvor det meste relatert til sjøfugl er negative nyheter, så kan vi med glede slå fast at 2016 ble et toppår for sildemåken i Vest-Agder. Bestandene er riktignok fremdeles svært lave, men det var denne sesongen svært god tilgang på sild langs Vest-Agders kyst. Dette resulterte i en svært god produksjon av ungfugl i de fleste sildemåkekoloniene. Blant annet så kom nærmere 3400 sildemåkeunger på vingene i den største kolonien på Rauna utenfor Lista.

Sildemåke ungfugl

En gjeng ungfugl av sildemåke ved Rauna den 23. august 2016. I god kondisjon og klare for trekket sørover. (Opphavsrett: Knut Olsen) Større bilde

JXR4 med unger

Sildemåken JXR4 med sine 3 flygedyktige unger den 23. august 2016. Sildemåken legger kun opp til 3 egg, og i år var det mange sildemåkepar som klarte å fostre opp alle tre ungene. (Opphavsrett: Knut Olsen) Større bilde

Sildemåkene på Rauna har blitt undersøkt i forbindelse med SEAPOP prosjektet og "Det nasjonale overvåkingsprosjektet for hekkende sjøfugl". Historien til denne kolonien er derfor ganske godt dokumentert. Når det gjelder produksjon av ungfugl, må en faktisk hele 15 år tilbake i tid for å finne en sesong der like mange unger har kommet på vingene i denne kolonien. Målt i antall flyvedyktige ungfugl per hekkende par, så er årets resultat det beste som er registrert siden vi begynte med registrering av hekkesuksess i 2001.

Ungene har nå stort sett forlatt kolonien. Takket være god næringstilgang helt til siste slutt ser de ut til å være i god kondisjon og de første fargemerkede ungene er allerede registrert i Frankrike, på god vei til overvintringsområdene på den Iberiske halvøy og i nordvestre Afrika. Årets kull vil forhåpentligvis bli et godt tilskudd til hekkebestanden av sildemåke som har gjennomgått en sterkt tilbakegang i Vest-Agder de siste 20 årene.

Tilsvarende rapporter om mye sild og god, tildels svært god, hekkesuksess har kommet fra de fleste sildemåkekoloniene i Vest-Agder. Et fåtall kolonier klarte heller ikke å produsere ungfugl i 2016. Årsaken til at enkelte kolonier ikke klarer å få frem unger, til tross for god næringstilgang, er ikke klarlagt. Vi vil komme tilbake med mer detaljerte resultater fra en del av de andre sjøfuglkoloniene senere.

Fra Rauna meldes det om god ungeproduksjon også hos gråmåke, storskarv og toppskarv. Ærfuglen klarer seg ikke fullt så godt, bestanden er i tilbakegang og produksjonen av unger og ungfugl må betegnes som middelmådig.

Vil du vite mer om SEAPOP arbeidet på Rauna i 2016 så kan du lese vedlagte rapport:

Feltrapport fra SEAPOP arbeid på Rauna 2016