Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

NOF avdeling Vest-Agder kjemper mot all vindkraft

Det skal ikke være noen tvil om at NOF avdeling Vest-Agder er motstander av all vindkraft. Dette er først og fremst av hensyn til fugl og vern av en stadig mer truet natur. Problemet er ikke bare de fuglene som blir drept direkte i møte med vindturbinene, men like mye den totale ødeleggelsen av naturen i de områdene der det anlegges vindkraftindustri.

Av Knut Olsen

Publisert 14.04.2020

Det har etter hvert vist seg at det er umulig å anlegge så store anlegg uten at det blir store naturødeleggelser med tilsvarende konsekvenser for fugl og annet liv i naturen. I tillegg setter vi store spørsmål ved den miljømessige og samfunnsmessige nytten av vindkraft i Norge. Vedlagt ligger et utvalg uttalelser som er sendt fra NOF Lister lokallag siden vi for alvor begynte å kjempe mot vindkraftanlegg i 2003. Dessverre er det med et unntak (Siragrunnen) gitt konsesjon til alle disse anleggene. Et anlegg er allerede satt i drift (Lista), to anlegg er under bygging (Tonstad og Buheii), mens de to siste (Kvinesheia og Skorveheia) ikke er påbegynt enda. Vi håper at den sterke og brede motstanden mot vindkraft som etter hvert har oppstått vil medføre at de anleggene som enda ikke er bygget vil bli stoppet.

Lista vindpark

Kvinesheia vindpark

Tonstad vindpark

Siragrunnen vindkraftverk

Buheia

Skorveheia


 

Fra Lista Vindkraftverk
Lista vindkraftverk består av 31 turbiner i heiområdene innenfor flat-Lista, og utgjør blant annet trekkområder for rovfugler som fiskeørn og ulike våker.
Orrfugl
Det er ikke bare trekkende fugler vindkraftverk kommer i konflikt med, men også leveområder for mange av våre karakteristiske fuglearter i hei og fjell, f. eks. orrfugl. NOF avd. Vest-Agder har i en årrekke jobbet med å gi faglige innspill til en rekke ulike vindkraftverk i regionen. Dessverre taper naturhensyn ofte når NVE rundhåndet tildeler konsesjoner. FOTO: Frode Falkenberg