Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

Utbygging av Buheii vindkraftverk startet opp i hekketiden - Kongeørn territorium sprenges i filler!

I begynnelsen av april kom den triste meldingen om at utbyggingen av vindkraftanlegget på Buheii er startet opp. Dette til tross for at det nå er midt i hekketiden. NOF Vest-Agder har nå sendt et krav om umiddelbar stans i utbyggingen.

Av Knut Olsen

Publisert 14.04.2020

Et kongeørnpar har reir i fjellveggen like over der det nå sprenges ut riggområde og ankomstvei opp til Buheii, i fjor ble det også påvist ropende hubro i dette området mens en rekke andre arter er i gang med hekkingen i det området som nå sprenges i filler.

Det synes som om vindkraftutbyggingerne er hevet over de lover og regler som gjelder for de fleste andre, ref. bl.a. Naturmangfoldlovens §15: "...Ved enhver aktivitet skal unøding skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås..." og §6 "Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet". Dette gjøres med velsignelse fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) som har gitt tillatelse til anleggsarbeid i hekketiden.

Tildligere har NOF sendt høringssvar som sterkt fraråder at dette unike heiområdet ødelegges for alltid. En rekke andre foreninger og instanser har kommet med liknende anbefalinger. NVE har imidlertid sett bort fra alle hensyn til naturen.

NOF, og flere andre organisasjoner, har nå sendt et krav om umiddelbar stans i utbyggingen til NVE. Dette begrunnes bl.a. med erfaringer som tilsier at kongeørna, som nå er i full gang med hekkingen, neppe vil tåle den forstyrrelsen som anleggsarbeidet medfører.

Les NOFs krav om umiddelbar stans i utbyggingen her

Buheii sør 2015-07-10
Parti fra Buheii den 10. juli 2015. Dette er gode hekkeområder for bl.a. lirype, heilo og rødstilk. FOTO: Knut Olsen