Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

God Jul og Godt Nyttår fra NOF

Det er utfordrende å jobbe med fuglevern, og oppgaven kan til tider synes overveldende. Da er det viktig å se seg litt tilbake, for å oppsummere hva man faktisk har fått til av resultater over tid. Og la det ikke være tvil: NOF og BirdLife International sitt arbeid nytter!

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 18.12.2013

Det er nok av fuglearter på rødlista, og det mangler definitivt ikke arbeidsoppgaver for organisasjoner som jobber for å ta vare på fuglelivet. Aldri før har vel utfordringene vært så mange for oss som ønsker å ta vare på norsk natur. Fuglevernarbeidet kan til tider synes som en overveldende utfordring.

Ser man tilbake på NOFs innsats over tid ser vi imidlertid at organisasjonen har hatt en stor betydning for fuglelivet i Norge. Det var sentrale medlemmer i NOF som fikk jobbet fram fredningen av havørn og kongeørn i Norge i 1968, samt fredningen av de øvrige dagrovfuglene i 1971. Resultatet av dette arbeidet er ganske tydelig i dag: Vi har langt større bestander av mange rovfuglarter i dag i Norge enn hva tilfellet var rundt 1950.

Vår paraplyorganisasjon BirdLife International var med blant utgiverne av boka Wildlife Comeback in Europe tidligere i høst. Kort oppsummert viser boka framgangen til 37 arter pattedyr og fugler i Europa som tidligere var på randen til utryddelse. Boka viser hvordan aktivt naturvernarbeid gir resultater over tid, og bidrar til å gi fornyet håp og tro til oss som jobber i naturvernbransjen.

Wildlife Comeback in Europe er en kraftig inspirasjon for NOFs langsiktige og viktige fuglevernarbeid. Og ikke minst viser innsatsen til BirdLife International at NOF ikke står alene – vi er en del av et stort, kompetent og resultatorientert partnerskap, med betydelig gjennomslagskraft.

Vi vil takke alle NOFs medlemmer for at dere støtter opp om organisasjonen og arbeidet med vern av naturen og fuglelivet. Det er dere som er NOF.

Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År!

Beste hilsen

Kjetil Aa. Solbakken og Simon Rye

Vandrefalk
Vandrefalkens reetablering i Norge og Europa er en av solskinnshistoriene som trekkes fram i boka Wildlife Comeback in Europe. Den får stå som eksempel på at det nytter å kjempe for fuglelivet når vi nå snart går inn i år 2014. FOTO: Stig Frode Olsen