Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOFs landsmøte 2005 gjennomført

Man kunne ha ønsket seg større deltakelse, men 32 stemmeberettigede er omtrent som det har vært de senere årene. I vakkert vær, og mot slutten av en vellykket langhelg med møter, fordrag og turer, ble NOFs landsmøte avholdt i Tøihuset i idylliske "Gamlebyen" i Fredrikstad.

Av Christian Steel

Publisert 07.05.2005

Kyndig og ryddig ledet av Øivind Lågbu ble den formelle delen av landsmøtet avsluttet kun ett minutt på overtid etter de tilmålte tre timene. Årsberetning og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner for 2003 og 2004 ble godkjent, likeså langtidsplanene med fokus på organisasjonsbygging. Forsamlingen påpekte imidlertid at det var viktig å at NOF markerer seg sterkere både miljøvernpolitisk og som kunnskapsleverandør.

Kontingenten for seniormedlemmer og junior-/pensjonistmedlemmer ble hevet slik sentralstyret foreslo til henholdsvis kr. 300 og 200, mens familiemedlemsskapet forble uendret på kr. 50.

Valget ble raskt gjennomført. Til ledervervet og de to ledige plassene som sentralstyremedlemmer var det ikke motkandidater, og Jann-Oskar Granheim ble følgelig gjenvalgt som leder og sentralstyret forsterkes med Per Stensland og Kjetil Mork. Til de to plassene som varamedlemmer var det i utgangspunktet tre kandidater, men Harald Våge hadde gitt beskjed om at han trakk sitt kandidatur og skriftlig avstemning avgjorde da at Per Nøkleby blir første varamedlem og Ragnhild Sæltun Fjørtoft andre varamedlem. Skriftlig valg avgjorde videre at Morten Bergan og Runar Jåbekk velges for fire år til valgkomiteen, mens Johan Tore Rødland velges for to år.

Så fulgte vedtektsendringer. Forslaget om å innføre et delegatsystem på landsmøtene, fremfor stemmerett for alle medlemmer, vakte engasjement og debatt. Tilhengerne mente delegater på en mer rettferdig måte vil fatte beslutninger på vegne av hele NOF, og at et delegatsystem vil forhindre kupp ved mobilisering av grupper eller urimelig stor innflytelse fra arrangørfylket. Det ble også anført at det foreliggende forslaget til delegatsystem vil fremme deltakelse, ved at fylkesavdelingene i større grad ville forpliktes og fordi delegatenes utgifter ville bli dekket. Argumentene mot fokuserte på at NOF har lang tradisjon for at alle medlemmer har innflytelse på generalforsamlingen, og at argumentene for å endre på dette ikke virket overbevisende. Motstanderne fryktet at et delegatsystem vil frarøve medlemmene sine demokratiske rettigheter, og at dette vil kunne redusere interessen for å delta på landsmøter - selv om alle medlemmer fortsatt ville ha tale- og forslagsrett.

Vedtektesendringer krever 2/3 flertall, og en skriftlig avstemning om prinsippet hvorvidt man ønsker delegater eller ikke forkastet forslaget med knappest mulig margin - 20 av 31 avgitte stemmer. Landsmøtet gikk da ikke videre i detaljene. Forslaget om å inkludere abonnenter på "Fuglevennen" som medlemmer på linje med lokallags- og fylkesavdelingsmedlemmer ble imidlertid vedtatt med overveldende flertall.

Den nyvalgte lederen hevet landsmøtet, og landsmøtemiddagen stod for tur. Engasjerte og viktige diskusjoner til tross: Noe av det viktigste på NOFs landsmøtehelger er det sosiale samværet, og det stod i høysetet også i år!

Jann-Oskar Granheim
Styreleder Jann-Oskar Granheim åpnet landsmøtet. Han ble også senere gjenvalgt som leder.

Kommentér nyheten