Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppsummering av NSKFs møte på Lista i mai 2007

NSKF avholdt årets første møte på Lista i Vest-Agder i helgen 4.-6. mai. I løpet av helgen ble 216 ordinære saker behandlet. Av disse ble 80% godkjent, 12% ble ikke godkjent, 2% ble henlagt og 6% ble satt på avventing. Andelen godkjente funn ligger med andre ord på samme nivå som de siste årene.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 12.06.2007

Blant de underkjente funnene må sitronerle trekkes frem. Flere funn av 1k fugler på høsten måtte underkjennes pga. mangelfulle beskrivelser. NSKF vil oppfordre alle heldige sitronerleobservatører til å være nøye med å notere ned detaljerte beskrivelser av hodetegninger, vingetegninger og generelle proporsjoner. Dette for å sikkert å kunne utelukke grå «østlige» gulerler. I tillegg til de ordinære sakene ble 30 saker som har ligget på avventing tatt opp til ny vurdering og ferdigbehandlet. Av disse ble 70% godkjent og 30% ikke godkjent.

Blant de totalt 234 sakene som ble ferdigbehandlet på møtet ble det godkjent en ny art for landet:

 • Rubinstrupe (Luscinia calliope) 1K F Merkeskogen, Utsira, RO 6. oktober 2005

Av andre godkjente funn kan nevnes (funnummer i parentes):

 • Rødfotand (Anas rubripes) 2K+ M Klingsundet, Steinkjer, NT 21.-25. april 2006 (4. funn)
 • Ringnebbdykker (Podilymbus podiceps) 2K+ Ovenbukta, Råde, ØF 21. mai 2006 (3. funn)
 • Dverglire (Puffinus [assimilis] baroli) 1K+ Karlsvika, Tønsberg, VF 21. juni 2006 (2. funn)
 • Gulbrystsnipe (Calidris bairdii) 1K Røstlandet, Røst, NO 12.-13. september 2004 (2. funn)
 • Flekksnipe (Actitis macularius) 1K Sandøy & Hvasser, Tjøme, VF 27. desember 2004 (6. funn)
 • Hvithalesvømmesnipe (Phalaropus tricolor) 2K+ F Orrevann, Klepp, RO 2.-4. juni 2005 (5. funn)
 • Gulbeinmåke (Larus michahellis) 5 funn, hhv. 1., 2., 5., 7. og 8. funn for Norge. Alle i VA
 • Kaspimåke (Larus cachinnans) 4K+ Sandefjord havn, Sandefjord, VF 12. november 2006 (10. funn)
 • Sandterne (Sterna nilotica) 3K+ Møringa, Horten, VF 22. mai 2006 (7. funn)
 • Gråseiler (Apus pallidus) 2 ind. Kviljo, Farsund, VA 5. november 2005 (6. funn)
 • Kalanderlerke (Melanocorypha calandra) 2K+ Austrheim, Utsira, RO 12.-13. juni 2005 (10. funn)
 • Mongolpiplerke (Anthus godlewskii) 1K+ Brusand & Kvalbein, Hå, RO 24. & 26. oktober 2004 (5. funn)
 • Eikesanger (Phylloscopus bonelli) 2K+ Herberg, Utsira, RO 10. september 2005 (4. funn)

I tillegg ble det godkjent blant annet 11 funn av alaskasnipe, ni funn av aftenfalk og åtte funn av sitronerle.

Revurderingen av alle funn av «dvergspottesanger» og «bonellisanger» fortsatte og følgende funn ble godkjent:

 • Ramasanger (Hippolais rama) 2K+ Forus, Sandnes, RO 11. september 1983

Dette blir da første funn av arten i Norge siden det eneste tidligere godkjente funnet stammer fra Flekkefjord i Vest-Agder i 1997.

Utover behandling av innkomne rapporter ble det også tatt opp enkelte andre saker relatert til NSKFs arbeid. Det ble ikke vedtatt noen nye endringer på rapporteringslisten i løpet av møtet. Neste NSKF møte er planlagt avholdt på senhøsten i år.

NSKFs nettside

Rubinstrupe
Blant de totalt 234 sakene som ble ferdigbehandlet på møtet ble det godkjent en ny art for landet. Det var en 1K hunn rubinstrupe (Luscinia calliope) som ble fanget og ringmerket på Utsira i Rogaland 6. oktober 2005. FOTO: Vegard Bunes

Kommentér nyheten