Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Dine forslag er ønsket: Hvem bør få NOFs priser for 2019?

Hvem blir Årets Fossekall 2019? Og hvem får Fuglevernprisen? Prisene skal deles ut på NOFs årsmøte ved Saltstraumen i Bodø 27. april neste år, og vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til NOF før 1. februar. De som gjør en omfattende innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres!

Av Magne Myklebust

Publisert 14.12.2018

I år delte NOF for fjerde gang ut prisen Årets Fossekall på foreningens årsmøte i Skien i Telemark. Valget falt på Steinar Stueflotten fra NOF avd. Buskerud som Årets Fossekall 2018. Prisen ble tildelt for et uvurderlig bidrag gjennom flere tiår for Norsk Ornitologisk Forening innenfor foreningsarbeid, kartlegging av fuglelivet, sammenstilling av faunistisk kunnskap og naturvernarbeid for øvrig både i Buskerud og hjemkommunen Rauma i Møre og Romsdal. Stueflotten har med sin faglige dyktighet og solide kunnskap om fuglelivet vært en ekstraordinær ressurs i en årrekke. I foreningsarbeidet har Stueflotten hatt en rekke verv og vært turleder for mange ekskursjoner i Buskerud.

Fuglevernprisen 2018 gikk til NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA). Prisen ble tildelt NOF OA for deres systematiske og langvarige naturvernarbeid. NOF OA har naturvernkontakter i samtlige kommuner som følger med på store og små plansaker. Arbeidet koordineres av en overordnet naturvernkontakt. I et område med svært stort press på arealene klarer NOF OA å følge opp de viktigste naturvernsakene, f.eks. truslene mot Flakstadmåsan. Innsatsen til NOF OA på naturvernarbeid er forbilledlig og bør danne skole i NOF.

Hvorfor gjør vi dette?

Mange av våre medlemmer gjør en betydelig innsats for foreningen og for fuglevernet. Det er NOF veldig takknemlige for. Gjennom å dele ut to priser håper vi både å kunne belønne – og å motivere til videre innsats. Ved å bli tildelt en slik pris vil en også få løftet frem de gode eksemplene som kan stimulere andre til å bidra med sine ressurser.

Årets Fossekall

Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for NOF og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift.

Prisstørrelsen er på kr. 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. Prismottaker må være medlem av NOF.

Fuglevernprisen

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Med fuglevern tenker vi først og fremst på temaer som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøkning for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art. Det er ønskelig at prisen bidrar til å løfte arbeidet ytterligere eller at den bidrar til at nye, tilsvarende prosjekter starter opp (prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse).

Et støttet prosjekt må ha tilknytning til NOF. Prisen er på kr. 30 000 for 2019.

Hvordan foreslå kandidater?

Vi ønsker mange gode forslag til kandidater. Den som sender inn forslag må beskrive personen eller prosjektet og gi en begrunnelse, gjerne supplert med resultater som er oppnådd. Forslag til kandidater sendes til nof@birdlife.no, merkes med «Årets Fossekall» eller «Fuglevernprisen» og underskrives av et NOF-medlem. Prisvinneren velges ut av sentralstyret etter innstilling fra NOFs sekretariat, og prisen deles ut på det sentrale årsmøtet. Dersom vi ikke finner at noen av forslagene er gode nok har sentralstyret mulighet til å overføre prisen til påfølgende år.

Vi ber deg nå tenke gjennom hvem du mener bør hedres, og så sende ditt forslag til oss innen 1. februar!

Steinar Stueflotten – Årets Fossekall 2018
En glad Steinar Stueflotten (t.h.) ble Årets Fossekall 2018. Her har han nylig fått prisen fra NOFs styreleder Michael Fredriksen. FOTO: Magne Myklebust
NOF OA  – Fuglevernprisen 2018
NOFs styreleder Michael Fredriksen (t.v.) har overlevert Fuglevernprisen 2018 til NOF OA. Styreleder Håkan Billing (i midten) og overordnet naturvernkontakt Jan Olav Nybo (t.h.) tok mot prisen på vegne av NOF OA. FOTO: Magne Myklebust