Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Nå kan du sende inn forslag til NOFs priser for 2020!

Hvem blir Årets Fossekall 2020? Og hvem får Fuglevernprisen? Prisene skal deles ut på NOFs årsmøte i Selbu i Trøndelag 25. april neste år, og vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til NOF før 1. februar. De som gjør en omfattende innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres!

Av Magne Myklebust

Publisert 16.12.2019

For femte år på rad delte NOF ut prisen Årets Fossekall på foreningens årsmøte ved Saltstraumen i Bodø. Sentralstyret hadde valgt Ole Petter Bergland fra NOF Vesterålen lokallag som Årets Fossekall 2019. Prisen ble tildelt for en usedvanlig innsats for å spre interesse for fugler og foreningsliv i Vesterålen gjennom flere tiår. Ole Petter har i lang tid vært motoren i NOF Vesterålen lokallag – en ytterst nødvendig ildsjel for lokallagets eksistens og arbeid. Lokallaget er takket være ham en livskraftig forening med solid økonomi. Ole Petter er en uvanlig god pedagog og stimulator som lett får folk i tale og klarer å vekke interessen deres. Han har i alle år satt spesielt fokus på barn og unge, og han har hatt utallige kurs og foredrag i skoler, barnehager og andre foreninger.

Fuglevernprisen 2019 gikk til NOF avd. Vestfold. Prisen ble tildelt NOF avd. Vestfold for deres engasjement for å ta vare på, vise frem og videreutvikle Ilene naturreservat – et bynært våtmarksområde i Tønsberg som har status både som Ramsar-område og IBA-område. Ilene er under stadig press fra utbyggere, og det er en vedvarende kamp for å bevare området. NOF avd. Vestfold har bidratt til at området er åpnet opp og tilrettelagt for publikum, i samhandling med offentlige myndigheter som Fylkesmannen og Besøkssenter våtmark Ilene. Husmannsplassen Holmen har blitt et møtested mellom publikum, NOF og andre aktører. Lokalbefolkningen føler økt tilhørighet til området, noe som gjør det enklere å ta vare på Ilene i framtida.

Hvorfor gjør vi dette?

Mange av våre medlemmer gjør en betydelig innsats for foreningen og for fuglevernet. Det er NOF veldig takknemlige for. Gjennom å dele ut to priser håper vi både å kunne belønne – og å motivere til videre innsats. Ved å bli tildelt en slik pris vil en også få løftet frem de gode eksemplene som kan stimulere andre til å bidra med sine ressurser.

Årets Fossekall

Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for NOF og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift.

Prisstørrelsen er på kr 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. Prismottaker må være medlem av NOF.

Fuglevernprisen

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Med fuglevern tenker vi først og fremst på temaer som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøkning for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art. Det er ønskelig at prisen bidrar til å løfte arbeidet ytterligere eller at den bidrar til at nye, tilsvarende prosjekter starter opp (prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse).

NOFs fylkesavdelinger og lokallag oppfordres til å foreslå sine egne prosjekter til denne prisen hvis de mener de faller inn under kriteriene. Et støttet prosjekt må ha tilknytning til NOF. Prisen er på kr 30 000 for 2020.

Hvordan foreslå kandidater?

Vi ønsker mange gode forslag til kandidater. Den som sender inn forslag må beskrive personen eller prosjektet og gi en utfyllende begrunnelse, gjerne supplert med resultater som er oppnådd. Forslag til kandidater sendes til nof@birdlife.no, merkes med «Årets Fossekall» eller «Fuglevernprisen» og underskrives av et NOF-medlem. Prisvinneren velges ut av sentralstyret etter innstilling fra NOFs sekretariat, og prisen deles ut på det sentrale årsmøtet. Dersom vi ikke finner at noen av forslagene er gode nok har sentralstyret mulighet til å overføre prisen til påfølgende år.

Vi ber deg nå tenke gjennom hvem du mener bør hedres, og så sende ditt forslag til oss innen 1. februar!

Årets Fossekall 2019
En glad Ole Petter Bergland ble Årets Fossekall 2019. Her har han fått prisen fra NOFs styremedlem Merete Wiken Dees på årsmøtet ved Saltstraumen i Bodø. Som en del av prisen fikk Bergland et gavekort på kr 10 000 fra NOF til bruk hos Natur og Fritid. FOTO: Magne Myklebust
Fuglevernprisen 2019
Fuglevernprisen 2019 gikk til NOF avd. Vestfold for arbeidet ved Ilene naturreservat. Finn Hauge, leder i NOF avd. Vestfold, tok imot prisen på vegne av fylkesavdelingen. Prisen ble delt ut av Anne Sørensen på vegne av sentralstyret. I tillegg til diplomet fulgte det med en pengegave på kr 30 000 fra NOF til fylkesavdelingen for videre arbeid med prosjektet. FOTO: Magne Myklebust