Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Europeisk partnermøte i BirdLife International

NOF har de siste dagene vært representert på europeisk partnermøte i BirdLife International. Møtet, som ble holdt i Latvias hovedstad Riga, dreide seg i all hovedsak om revideringen av BirdLife sitt europeiske program. Dette skal endelig vedtas i forbindelse med verdenskongressen til BirdLife International i Argentina neste år.

Av Inge Hafstad

Publisert 29.11.2007

Undertegnede har nettopp kommet hjem fra europeisk partnermøte (EPM) i Riga, Latvia. Hovedsaken under møtet var en gjennomgang av utkastet til nytt revidert europeisk program. Programmet skal endelig vedtas under verdenskongressen i Argentina september 2008. Programmet er delt inn i fire forskjellige deler og beskriver hvordan BirdLife arbeider med arter, lokaliteter, habitater og mennesker.

De fire delene (kapitlene) er videre delt inn i to eller tre deler:

Arter:

 • kritisk truede arter (forhindre utryddelse)
 • truede og sårbare arter (snu den negative bestandsutvikling)
 • vanlige arter (vanlige arter skal forbli vanlige)

Lokaliteter:

 • identifisere og overvåke et nettverk av viktige fugleområder (IBA-områder) (utarbeide standardisert overvåkingsprogram)
 • bevare og verne IBA-områder (utarbeide naturindeks for IBA-områdene)
 • fremme IBA-områder som nøkkelområder for biodiversitet (bevisstgjøre publikum om at IBA-områdene er nøkkellokaliteter for biodiversitet)

Habitater:

 • identifisere og overvåke viktige habitater for fugl (bevisstgjøre publikum om at viktige habitater for fugl er gode miljøindikatorer)
 • utvikle, implementere og forsvare miljøpolitikk (bruk fugler som indikatorer)

Mennesker:

 • engasjere og utvide den gruppen av folk som er interessert i fugl og fuglenes naturlige miljø (øke medlemsmassen hos de nasjonale BirdLife-partnerne)
 • forsterke det verdensomspennende nettverket av organisasjoner som arbeider for bevaring av naturen (utarbeide indeks for stabilitet, effektivitet m.v. hos miljø-NGO’ere)
 • opprettholde og øke de økonomiske bidragene (få økt bidrag over de nasjonale budsjettene)


Vi ble bedt om å implementere det europeiske programmet inn i de nasjonale programmene. Dette betyr at arbeidet med revideringen av Strategisk Plan (vårt nasjonale program) vil bli påvirket av det europeiske programmet. Dette vil vi komme tilbake til i løpet av 2008.

Steppevipe
Steppevipe (Vanellus gregarius) er en av artene som det europeiske programmet nå inkluderer. Denne arten står på randen av utryddelse - noe BirdLife International naturlig nok ønsker å gjøre noe med. FOTO: Vegard Bunes

Kommentér nyheten