Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ny oppdatert liste over fugler påtruffet i Norge

Listen over fuglearter og -underarter som er påtruffet i Norge er nå oppdatert. Dette er gjort etter at AERC TAC har presentert nye taksonomiske anbefalinger. Samtidig er nye arter og underarter som er påtruffet i Norge siden siste oppdatering lagt til. Endringer av norske og vitenskapelige navn er også inkludert.

Av Tor A. Olsen

Publisert 11.08.2010

Sist Norgeslisten ble oppdatert var helt tilbake i 2007. Grunnen til dette er at NSKF har ventet på nye anbefalinger fra AERC TAC. Disse anbefalingene ble omsider publisert 1. august i år og vi er derfor nå i stand til å oppdatere vår nasjonale liste. Hele rapporten fra AERC TAC kan lastes ned fra denne nettsiden.

For den norske listen innebærer disse taksonomiske endringene følgende:

 • Svartand Melanitta nigra regnes nå som en monotypisk art etter at amerikasvartand Melanitta americana er skilt ut som en egen art.

 • Sjøorre Melanitta fusca regnes nå som en monotypisk art etter at knoppsjøorre Melanitta deglandi er skilt ut som en egen art.

 • Makaronesialire Puffinus baroli er splittet fra dverglire P. assimilis. Makaronesialire er påtruffet to ganger i Norge.

 • Sabinemåke Xema sabini skifter slektsnavn (tidligere Larus sabini).

 • Dvergmåke Hydrocoloeus minutus skifter slektsnavn (tidligere Larus minutus).

 • Sandterne Gelochelidon nilotica skifter slektsnavn (tidligere Sterna nilotica).

 • Rovterne Hydroprogne caspia skifter slektsnavn (tidligere Sterna caspia).

 • Dvergterne Sternula albifrons skifter slektsnavn (tidligere Sterna albifrons).

 • Amursvale Cecropis daurica skifter slektsnavn (tidligere Hirundo daurica).

 • Bruntrost er splittet i to monotypiske arter; rødflekktrost Turdus naumanni og svartflekktrost Turdus eunomus. Begge disse artene er påtruffet i Norge.

 • Taigatrost er splittet i to monotypiske arter; rødstrupetrost Turdus ruficollis og svartstrupetrost Turdus atrogularis. Kun svartstrupetrost er påtruffet i Norge.

I tillegg har to arter påtruffet i Norge fått nytt norsk navn:

 • Gulnesealbatross Thalassarche chlororhynchos (tidligere tristanalbatross).

 • Mestersanger Sylvia crassirostris (tidligere sultansanger).

De syv nye artene og fem nye underartene som er påtruffet i Norge siden forrige oppdatering er også lagt til i listen. Norgeslisten teller nå 481 arter. Det er i tillegg lagt inn antall funn på alle de nasjonalt sjeldne artene. Antall funn er oppdatert frem til og med 2008, mens arter og underarter er oppdatert med alle godkjente funn frem til dagens dato. Hele den oppdaterte listen finner du her. 

Det skal ikke utelukkes at det kan ha sneket seg med noen feil i den oppdaterte listen. Skulle du oppdage noen slike feil ber vi deg om å legge det inn som en kommentar til denne nyheten.

Norgeslisten

Svartstrupetrost
Svartstrupetrost har nå fått artsstatus. Tidligere var den å betrakte som underart av taigatrost. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken
Mestersanger
Mestersanger har erstattet sultansanger som norsk navn på arten Sylvia crassirostris. Tidligere ble Sylvia hortensis kalt for mestersanger, men denne arten har nå fått det norske navnet punersanger. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (9)