Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

God årsproduksjon for de norske dverggjessene

Etter at resultatene fra NOFs overvåkingsprosjekt for dverggås i år viste en nedgang i vårtallene, er det ekstra gledelig å konstatere at de parene som gikk til hekking klarte å få et stort antall unger på vingene. Hele 33 unger, fordelt på 9 kull, ble årets hekkeresultat.

Av Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak

Publisert 18.09.2007

De norske dverggjessene har nå lagt ut på høsttrekket til Hellas, og en farefull ferd står dermed for døren. Fra NOFs dverggåsprosjekt sitt overvåkingsområde ved Valdakmyra i Porsangerfjorden trakk hele hekkebestanden i begynnelsen av september til Kaninhalvøya i Russland. Den 16 september ankom de første 31 gjessene til Hortobágy i Ungarn. Rundt juletider vil de normalt ankomme vinterområdene i Evrosdeltaet mellom Hellas og Tyrkia.

NOFs overvåking av dverggåsa under vårtrekket ga signaler om at den lille restbestanden nå var i alvorlige vanskeligheter. Bestanden som vi antar teller mellom 15 og 20 hekkende par, var ytterligere redusert ved ankomsten til Finnmark.


Overvåkingsprosjektet har også en høstkomponent – der vi måler hekkesuksess – og det er svært gledelig å kunne konstatere at årets hekkesesong har vært vellykket. Hele 66 dverggjess rastet på Valdakmyra på Stabbursneset i høst, og ikke siden 1995 har flere fugler besøkt Porsangerfjorden på høsten.

Gjennom bruk av satellittsendere har vi fått ny kunnskap om trekket som har medført at vi kan si at et høyt antall fugler som benytter Porsangerfjorden som rasteområde etter hekkesesongen er svært viktig for dverggåsbestandens framtid. Det er viktig at det rekrutteres nye fugler til bestanden, men vellykket hekking betyr i tillegg at de produserende fuglene holder seg lengre i Norge og ikke foretar det samme sløyfetrekket via Taimyr i det østlige Russland, langs Ob-elva til Nord-Kasakhstan og endelig til Hellas. Vi vet at denne ruten er svært farefull og at mange fugler blir skutt langs denne trekkveien.

Den vestlige høsttrekkruta er heller ikke helt trygg, men gjennom tiltak som igangsettes i regi av et bevaringsprosjekt under EU som NOF deltar i sammen med Direktoratet for naturforvaltning, blir denne ruten etter hvert tryggere. I Finnmark har forvaltningsmyndighetene også fra i år iverksatt nye bevaringstiltak, blant annet nye reguleringer for gåsejakt. Statens naturoppsyn (SNO) har styrket oppsynsvirksomheten både i hekke- og rasteområdene og også gjennomført uttak av rødrev i kjernehekkeområdet for dverggjessene.

Høstflokk med  dverggjess
En høstflokk med dverggjess fra 2007. FOTO: Ingar Jostein Øien
Figur dverggås høst 2007
Antall unger av dverggås produsert i perioden 1995-2007. Over hver søyle står antall kull.

Kommentér nyheten