Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Årets fugl 2021 – gulspurv

Gulspurv er utvilsomt en av de virkelige skjønnhetene blant de norske spurvefuglene. Også sangen er velkjent for mange, ikke minst fordi arten er kjent for å «telle til syv». Dessverre høres gulspurvens sang stadig sjeldnere, og artens tilbakegang er bakgrunnen for at den er valgt som Årets fugl i 2021.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 04.01.2021

Som hekkefugl er gulspurven utbredt over det meste av landet, og i alle fylker. De største bestandene finner vi i kulturlandskapet på Sør-Østlandet og i Trøndelag, samt på Sørlandet og deler av Sør-Vestlandet. Fra Hordaland til Møre og Romsdal er forekomsten mer spredt, noe som også gjelder nord for Trøndelag. Artens forkjærlighet for korn er nok en viktig faktor for dens utbredelse og forekomst. Dessuten finnes den ofte i tilknytning til dyrehold, og da særlig hest, som deler gulspurvens svakhet for havre.

Trusler og tilbakegang

Gulspurven plasserer vanligvis reiret på bakken, skjult mellom gras eller urter, og som regel i nærheten av busker, hekker eller lignende vegetasjon. Som bakkehekker lider gulspurven dessverre samme skjebne som et flertall andre bakkehekkende fuglearter i jordbrukets kulturlandskap, og bestanden er i klar nedgang i Norge. Arten befinner seg derfor på den norske rødlista i kategorien «nær truet» (NT). Også i våre naboland, inkludert Finland, Sverige, Danmark og Storbritannia, er gulspurven rødlistet. 

Bli med på årets gulspurvaktiviteter!

Med valget av gulspurv som Årets fugl ønsker NOF at du kikker ekstra godt etter den i 2021. Vi setter søkelyset på artens utfordringer og status, men ønsker samtidig å spre kunnskap og fugleglede knyttet til denne flotte og fargerike spurvefuglen. Som vanlig legger vi opp til flere aktiviteter knyttet til Årets fugl. Gulspurv er en art som de fleste enkelt kan få se, noe du kan begynne med allerede i januar under NOFs tradisjonsrike Hagefugltelling. Videre vil det også denne gangen bli muligheter for å bidra i en nasjonal kartlegging. Oppsummert legger vi med andre ord opp til følgende:

  • Gi gulspurven oppmerksomhet under Hagefugltellingen 2021 og videre utover vinteren. Vi vil se nærmere på hvilket fôr arten nyttiggjør seg av, og på forekomsten tilknyttet husdyr på beite og kornproduksjon. Under Hagefugltellingen registrerer du hvilken mat du gir fuglene og i hvilket type landskap du bor i.
  • Utvidet kartlegging i hekketid, for å få et bedre bilde av hekkeutbredelse. Vi ønsker denne gang å ha et spesielt fokus på artens sangperiode (mars–mai), da den er enklest å kartlegge. Vi oppfordrer alle til å ta en runde i sitt nærområde for å registrere syngende hanner. Resultatene vil bidra til å kunne fremskaffe et bedre og oppdatert bestandsestimat for arten, basert på tetthetsestimater i utvalgte regioner og i ulike habitater.
  • Kartlegging av hekkeplasser, og hvilke naturlige omgivelser disse finnes i. Dette vil gi fokus på gulspurvens habitatpreferanser, som er viktig for å belyse hva som skal til for å bevare arten.

Resultater fra Hagefugltellingen rapporteres som vanlig på nettsiden www.fuglevennen.no. Alle som har en fôringsplass kan delta, og registrere observasjoner av både gulspurv og andre arter på denne siden. Alle andre observasjoner av gulspurv rapporteres på www.artsobservasjoner.no. Som vanlig oppfordrer vi sterkt til bruk av aktivitetskoder for alle observasjoner, og til bruk av de kodene som angir mulig, sannsynlig eller sikker hekking fremfor andre aktivitetskoder ved rapportering av aktuelle hekkefugler.

Årets fugl på sosiale medier

Har du bilder eller andre betraktninger av Årets fugl som du vil dele, oppfordrer vil til bruk av emneknaggene #åretsfugl og #åretsfuglgulspurv i sosiale medier. Tag gjerne også NOF med «Norsk Ornitologisk Forening» på Facebook og «Fuglevern» på Twitter og Instagram. Du må gjerne også sende bilder og annet materiale på e-post til oss i NOF. 

Gulspurv (foto: Jan Erik Røer)
Gulspurvhannen er i hekketida et vakkert syn, med sin fargesterke fjærdrakt dominert av gule og rødbrune toner. Arten kjennes også lett igjen på sin karakteristiske sang, som vil være til god hjelp i den nasjonale kartleggingen av arten NOF planlegger i 2021. FOTO: Jan Erik Røer
Gulspurv (foto: Jan Erik Røer)
Gulspurvhunnen er som en litt blassere versjon av hannen, med mindre gult og rødbrunt og mer grå og grågrønne toner/streking i fjærdrakten. Ofte er hunnene mer fargeløse enn den avbildete fuglen. FOTO: Jan Erik Røer