Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Rapport om fossekall og små kraftverk

Et nytt tilskudd i NOFs rapportserie sammenstiller kunnskap om fossekall som er relevant i forhold til bygging av små kraftverk i Norge. Rapporten er laget med henblikk på å legge til rette for å redusere eller unngå negative effekter utbygging kan ha på fossekallbestanden lokalt eller regionalt.

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 21.12.2007

Rapporten omtaler fossekallens biologi, og gir også en innføring i i ulike aspekter ved små kraftverk (som består av de tre kategoriene mikro-, mini- og småkraftverk) i Norge. Deretter berøres norsk og utenlandsk materiale som er særlig relevant for forventet innvirkning fra små kraftverk på fossekall, som for eksempel biotopvalg.

Norske feltstudier gjennomgås, og det vurderes i hvilken grad de dekker kunnskapsbehovet om effekter av små kraftverk og mulige avbøtende tiltak. Rapporten berører også ulike avbøtende tiltak som kan gjøre at utbygging av små kraftverk får mindre negativ effekt på fossekall. NOF vil nå gå gjennom rapporten for å vurdere hvilke konsekvenser resultatene bør få for vassdragsforvaltningen her til lands.

Det er også flere vedlegg til rapporten, blant annet med konkrete felttips ved fossekallstudier, tips til fangst for ringmerking og metodikk for verdisetting av elvestrekninger for fossekall. Det gås også kortfattet gjennom enkelte andre fuglearter og miljøverdier som kan berøres av små kraftutbygginger, samt noe samfunnsmessig bakgrunn.

Les rapporten (PDF)

Fossekall
Fossekall i Bergen i mars 2006. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (1)