Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Vårrasting hos dverggås i 2010

NOFs overvåkingsprosjekt for den kritisk truete dverggåsa har de siste tre ukene overvåket trekkforløpet hos arten i Finnmark. Årets vårrasteperiode for dverggåsa i Porsanger er nå på hell, og de fleste hekkeparene er allerede inne i hekkeområdene på Finnmarksvidda.

Av Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien

Publisert 28.05.2010

De første fuglene ankom rasteplassen ved Valdakmyra allerede 11. mai, og trekktoppen ble nådd så tidlig som 16. mai. Dette er hele seks dager før gjennomsnittet for de foregående årene.

Det totale antallet dverggjess som så langt har rastet på Valdakmyra i vår er ennå ikke klart, men dette ligger nok i overkant av 30. Det er med sikkerhet identifisert 12 voksne hekkepar. Gledelig nok har flere årsgamle fugler blitt registrert, på tross av elendig hekkesuksess i 2009.

Rasteforløpet kan følges på Artsobservasjoner, hvor daglige makstall blir lagt ut fortløpende. For mer detaljert informasjon kan det internasjonale nettstedet for ville dverggjess anbefales (lenke nedenfor). Etter at rasteperioden er over vil NOFs dverggåsprosjekt fortsette med å overvåke de kjente hekkeområdene for dverggås i Finnmark.

Portal to the Lesser White-fronted Goose

Beitende par av dverggås
Beitende dverggåspar. I 2010 er det med sikkerhet registrert 12 voksne hekkepar med dverggås på vårrasting på Valdakmyra i Finnmark. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentér nyheten