Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Kartlegging av horndykker godt i gang!

I Sør-Norge har horndykkeren ankommet hekkeplassene i lavlandet, og i disse dager foregår kurtise og reirbygging. Fylkeskontakter i forhold til horndykker er nå på plass i de viktigste fylkene for arten.

Av Tore Reinsborg

Publisert 11.05.2007

Ønsker du å gjøre en innsats i forhold til kartlegging av horndykker i lavlandet i Sør-Norge, vil den beste tida være fra nå og et par uker framover. Nå er de relativt enkle å telle i og med at det foregår kurtise og reirbygging. Senere vil de bli vanskeligere å telle pga at vannplantene vokser til og begrenser sikten i de fleste innsjøer/tjern. I høyereliggende strøk, samt lengst nord i landet, er det foreløpig litt for tidlig, da mange hekkelokaliteter fortsatt er islagt.

Nedenfor er det en liste med fylkeskontakter som vil koordinere innsatsen i sine respektive fylker. Hvis du vil gjøre kartlegging av horndykker, bør du ta kontakt med fylkeskontakten i ditt fylke, slik at man får fordelt innsatsen best mulig. For øvrig kan alle tilfeldige observasjoner av horndykker fra hekkeområder rapporteres til fylkeskontakten. Det er ikke opprettet fylkeskontakter i fylker som for tiden ikke er kjent å ha hekkende horndykkere. Skulle du ha observasjoner av horndykker på potensielle hekkeplasser i disse fylkene, kan dette rapporteres direkte til NOF-kontoret.

Fylkeskontakter


Bli med på kartlegging av horndykker!

Horndykker
Horndykkeren har av Artsdatabanken blitt anslått til å bestå av mindre enn 2500 reproduserende individer i Norge. Det har gjort at den karakteriseres som sterkt truet på den nye rødlista. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (1)