Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Bra år for åkerriksa!

NOFs åkerrikseprosjekt er godt i gang med kartlegging og overvåking av åkerriksene. Så langt i sesongen ser det lovende ut, med langt flere kreksende fugler i kjerneområdene enn på flere år! Åkerrikseprosjektet har i år produsert en ny informasjonsfolder for å nå ut til grunneierne der åkerriksa blir hørt.

Av Asbjørn Folvik og Ingar Jostein Øien

Publisert 14.06.2007

Allerede nå i midten av juni har vi passert 110 innrapporterte syngende åkerriksehanner, og disse kommer fra de fleste av fylkene i Sør-Norge. Som tidligere er det mange observasjoner fra kjerneområdene i Oslo & Akershus og Rogaland. I disse to fylkene gjennomfører NOF en systematisk overvåking i henhold til metodebeskrivelse gitt i NOF-rapport nr. 7-2004 (last ned rapporten her). Også Østfold har mange syngende åkerrikser i år, og siden vi ennå er tidlig ute i forhold til de åkerriksene som ankommer i månedsskiftet juni/juli har vi håp om at vi kan komme opp i mot rekordnoteringene som vi hadde i 2002.

Foreløpig fylkesvis fordeling av innrapporterte syngende åkerrikser:

Hedmark (12), Oslo & Akershus (35), Østfold (20), Rogaland (25), Telemark (6), Vestfold (6), Buskerud (1), Vest-Agder (5), Hordaland (4), Sogn og Fjordane (2) og Møre og Romsdal (4).

Det skal bli svært interessant å se hva årets resultat vil bli når sommeren er over, og tiden er inne for en endelig oppsummering. I brosjyren som kan lastes ned nedenfor er det en side om åkerrikse-vennlig slått som alle grunneiere og gårdbrukere bør merke seg. Som NOF-medlem må man gjerne gjøre gårdbrukerne oppmerksom på hva som er korrekt slått for å ta vare på åkerriksa. Last ned brosjyren, eller få den tilsendt ved å sende mail til nof@birdlife.no. Observasjoner av åkerrikser bør fortløpende rapporteres til prosjektleder Asbjørn Folvik på e-post asfolvik@broadpark.no.

NOFs nye åkerriksefolder

Åkerrikse
Det ligger an til å bli et godt år for åkerriksa i Norge i 2007. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (5)