Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Mørkmyrhauk - ny art for Norge

Listen over fuglearter påtruffet i Norge fikk et nytt tilskudd fredag 8. juni. Stephen John Baines kunne den dagen fotografere Norges første mørkmyrhauk! Denne nord-amerikanske rovfuglen ble tidligere regnet som å tilhøre samme art som vår egen myrhauk, men er nå splittet fra denne. Stephen beretter her om det spennende funnet.

Av Stephen John Baines

Publisert 12.06.2018

Fredag 8. juni gjorde jeg meg klar for et besøk i butikken – ukas storhandel skulle gjøres. Standard-utrustningen er kikkert og kamerasekken – man vet aldri hva som kan dukke opp langs veien, og planen var å prøve å lokalisere en syngende busksanger og en åkersanger som var observert tidligere i uka. Mindre enn 50 meter fra huset ble jeg var en middels stor rovfugl som fløy over havet rett ved siden av veien. Førsteinntrykket ledet tankene mot hønsehauk – fingrete vingespiss, mørk overside og lys underside med noe hvitt ved gumpen. Kikkerten avklarte øyeblikkelig at det var en kjerrhauk, jeg hoppet av sykkelen og fikk frem kameraet idet fuglen forsvant bak et hus. Ingen av kjerrhaukene er vanlige på Røst, med 5 funn av sivhauk, 2-3 av myrhauk og ett funn hver av enghauk og steppehauk. Den nylig tilflyttede ornitologen Eirik Grønningsæter ble varslet, og det viste seg at han allerede var i felt med god oversikt over det meste av øya.

Litt rådvill syklet jeg mot flyplassen, men regnet med at fuglen var borte, og kom til å bli registrert som ubestemt kjerrhauk. Etter nærmere én time var jeg på tur opp fra fjæra mot kirkegården da kjerrhauken kom seilende fra vest, kameraet kom fram og en serie med bilder ble knipset. Fuglen forsvant mot flyplassen, Erik kunne meddele at han hadde sett fuglen i teleskop, og at den forsvant bak flytårnet før den snudde og så ut til å trekke østover igjen.

Bildene tatt mot himmelen var nokså undereksponert, og på kameradisplayet var det umulig å se noen detaljer i fjærdrakten. Bildene viste imidlertid fem fingre, noe som utelukket både eng- og steppehauk og den hvite overgumpen utelukket sivhauk. Konklusjon var da at fuglen var en myrhauk, tilnærmet hvit underside pekte på en hann og relativt mørk grå/brun overside at det var en ungfugl, selv om jeg hadde forventet et noe mer brokete mønster hos en 2K myrhauk hann. Etter butikkrunden kikket jeg på bildene på min PC, og publiserte dem på Røst fuglestasjons facebookside, med tanke på å sjekke aldersbestemmelse senere på kvelden.

Så langt kom jeg ikke – etter en liten stund fikk jeg telefon fra Andreas Gullberg som mente at det dreide seg om en hann mørkmyrhauk Circus hudsonius – det navnet hadde jeg aldri hørt før, og måtte få bekreftet at han mente Northern Harrier. Et raskt søk på nett avslørte flere bilder som var identisk med min fugl, og enormiteten av observasjonen begynte å synke inn. Igjen ble Eirik varslet – vi lette forgjeves utover kvelden, og konstaterte at selv om Røst ikke er så stor, er øyene mer enn store nok til å gjemme hva som helst.

Mørkmyrhauk var tidligere regnet som den nordamerikanske underarten av myrhauk, men er relativt nylig splittet og gitt artsstatus. Arten er registrert en titalls ganger i Storbritannia, noen få funn er gjort i Irland, ett funn foreligger på Island og også i Portugal. Observasjonen på Røst er den første for Norge og Norden!

Andreas M. Winnem har laget bildetekster til denne artikkelen.

Mørkmyrhauk
Adulte hanner av mørkmyrhauk har rødbrun eller mørk flekking på brystet, flankene, armhulene og armdekkerne. Dette varierer individuelt, men er ofte påfallende. En adult hann av myrhauk vil aldri vise dette, og det er derfor et godt kjennetegn å kikke etter for å gjenkjenne den amerikanske arten. FOTO: Stephen John Baines
Mørkmyrhauk
Fuglen har ingen gjenværende juvenile svingfjær, og den må derfor ha fullført minst én mytesyklus. Nå i juni betyr det at alderen på fuglen må være 3K+. Sammenlignet med en myrhauk så har adulte hanner av mørkmyrhauk litt mindre svart i vingespissen, noe som synes godt på dette bildet. FOTO: Stephen John Baines
Mørkmyrhauk
Strukturelt er mørkmyrhauken ganske lik en myrhauk, og den har blant annet fem tydelige fingre i vingespissen. Ryggen og vingeoversiden er derimot brunere og gjerne med mørke langsgående bånd, dannet både av mørke flekker på svingfjærene og av mørkere tupper på stor- og mellomdekkerne, noe en adult hann myrhauk aldri vil vise. FOTO: Stephen John Baines