Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Verdens trekkfugldag: Oppdag naturens undere!

Gjennom Verdens trekkfugldag ønsker vi å invitere mennesker over hele kloden til å se og lytte til fugler. Kanskje kan du bruke dagen til å fortelle andre hvilke gleder fugler gir, og hvorfor de er viktige i naturen. Fuglene er overalt – hva betyr de for deg?

Av NOF/Birdlife International

Publisert 08.05.2021

Du møter fuglene nesten alle steder: i byer og på landsbygda, i parker og bakgårder, i skog og fjell samt i våtmarker som elvebredder og fjæreområder. Fuglene forbinder alle disse livsmiljøene. Samtidig minner de oss om vår egen tilknytning til planeten, naturen, dyrelivet og hverandre. En sunn natur med levedyktige bestander av alle fugleartene er et gode for menneskeheten – ja, helt nødvendig! 

En bit av verden

Gjennom forflytningene minner trekkfugler oss også regelmessig om naturens sykluser. Linerla kom tilbake i år også! Som globale ambassadører for naturen knytter trekkfuglene forskjellige steder og land sammen som ingen andre dyregrupper kan gjøre på samme måte. Vi omtaler fugleartene som hekker i Norge som «norske», men sannheten er jo at de fleste fugler bare er hos oss i noen hektiske sommermåneder. Mesteparten av tiden tilbringer de i utlandet. Det engelske begrepet summer visitor passer ypperlig for mange av våre trekkende fuglearter. Når trekkfuglene ankommer, tar de også med seg en liten bit av den store verden.

Til tross for pandemi og lammelse av store deler av samfunnet, fortsetter milliarder av trekkfugler å fly mellom hekkested og vinterkvarter. Under Covid-19-pandemien, som begrenset mange aktiviteter, har mennesker over hele verden hørt på og sett på fugler som aldri før. NOF har fått tusenvis av nye medlemmer de siste årene. Fuglesang og fugler har vært en kilde til trøst og glede. 

Hva skal vi med fugler?

Minst 13 % av verdens rundt 11 000 fuglearter trues nå av utryddelse, og 40 % har en negativ bestandsutvikling. Alle skjønner kanskje ikke alvoret, og spør seg: Hva skal vi med fugler? Vel, uendelig mye! For eksempel konsumerer fuglene i verden mellom 400 og 500 millioner tonn med insekter årlig. Slik påvirker de hele landskap, og hjelper til med matproduksjonen. Noe å tenke på neste gang du ser tårnseileren, bokfinken, løvsangeren eller en svarthvit fluesnapper. Andefugler, vadere, kråkefuglene, måker, spetter, ugler og rovfugler er alle like viktige i livets store maskineri.

Natur og fugleliv kan ikke lengre være en salderingspost, men må være rammen for alt vi foretar oss. Naturnedbyggingen må stanse, og vi må intensivere arbeidet med å reparere. Fremtidens naturvernere er barn og unge som gjennom møte med fugler lærer om omgivelsene , og hvilke krav ulike livsformer setter til tilværelsen.

Verdens trekkfugldag
Verdens trekkfugldag markeres 8. mai i år. Dette er dagen for å nyte deres ankomst, men også reflektere over ulike fuglebestanders levevilkår i en verden stadig mer påvirket av mennesker. FOTO: Birdlife International
Fuglekikking
Naturkontakt betyr mye for mange. Få artsgrupper er så lette å observere som fuglene. De finnes overalt, de fleste er dagaktive, og mange lar seg både se og høre. Kanskje er du en av dem som har oppdaget fuglene rundt deg i løpet av 2020 og 2021? FOTO: Merete W. Dees