Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Verdens trekkfugldag: Mer enn 70 millioner fugler på vei til Norge!

Det er atspredelsen, begeistringen, hyggen, lykken og moroa som gjør fuglekikking så verdifullt for så mange mennesker. Samtidig er fuglekikking en aktivitet som bidrar til læring, selvutvikling og refleksjon. Våren er høysesong for alt dette, og nå kan fuglelivet nytes i store kvanta!

Av Martin Eggen

Publisert 12.05.2018

De fleste har en eller flere trekkfugler de kikkert litt ekstra etter og verdsetter spesielt. Trekkfuglene kommer langveisfra, fra Afrika og andre eksotiske steder. De har tatt på seg sin flotteste fjærdrakt, og synger sine vakre og sommerlige strofer. Fuglelivet er forbundet med glede og optimisme over vårens vidunderlighet.

Fuglene kommer fra overvintringsområder spredt ut over et enormt område. Mange arter er hardføre nok til å overleve i Vest-Europas vekslende vinterforhold, men rundt 30 % av fugleartene returnerer også fra Afrika. At en hel del arter også returnerer fra et opphold i Asia, blant annet lappsangeren som tilbakelegger 13 000 kilometer fra Sørøst-Asia, er kanskje mer ukjent. De vakre blåstrupene overvintrer i land som Afghanistan, Pakistan og India. Kun i noen deilige vår- og sommermåneder er de i Norge.

Man trenger ikke være av de mest dedikerte for å sette pris på fugler. Kanskje sitter du ved kontorpulten din og ser en flokk med gjess fly mot nord. Et slikt syn kan være et avstressende inntrykk i en hektisk hverdag. Når trekkfuglene nå returnerer, fyller de landskapet med liv, og vi kan bare forestille oss hvor de kommer fra, hva de har sett, og hvor de er på vei.

Millioner av fugler

Vi antar at det hekker mellom 32 og 59 millioner par fugler i Norge (Shimmings og Øien 2015). Rundt 80 % av fuglene kan kategoriseres som trekkfugler. Dersom vi tar utgangspunkt i at vi har 45 millioner hekkende par fugler, vil det si at ikke mindre enn 72 millioner løvsangere, svarthvit fluesnappere, vepsevåker og andre fugler har Norge som mål for sin nordgående reise! I tillegg kommer alle fuglene som ikke nødvendigvis hekker, og de fuglene som holder oss med selskap hele året. Det er mye fugleglede å finne på innsjøer, fjellrabber, fjord, skog og fjell.

Når hekkesesongen er overstått, og unger har flydd ut av reirene sine, har vi ytterligere et par hundre millioner fugler flaksende rundt (basert på tall fra Sverige oppsummert av Rydell mfl. 2011). Sangere (og fuglekonger), trostefugler (og jernspurver) og spurver, finker og buskspurver utgjør de mest tallrike gruppene i Norge.

Livets fantastiske tilpasninger

Fugler er behagelige å følge med på, der de svever over landskapet, eller gleder oss med sang og et vakkert utseende. Gjennom å studere atferden deres pirres også nysgjerrigheten, og vi søker ny kunnskap. Kunnskapen vi får forbløffer oss ofte, nettopp fordi livet i seg selv er forbløffende. Og studien av fugler, med sine 10 000 arter, er en studie av livet og dets mangfold: hvordan hver art er tilpasset det miljøet de lever i. Spektakulære fenomener som fugletrekket viser oss hvordan artene responderer på naturgitte begrensninger og muligheter. Det gir også grobunn for refleksjoner rundt vår egen eksistens, påvirkning på jordens økosystem og plass i det store mangfoldet.

Nyt Verdens trekkfugldag og god vår!

Kilder

Shimmings, P. & Øien, I. J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-rapport 2015-2. 268 s.

Rydell, J., Engstrøm, H., Hedenstrøm, A., Larsen, J. K., Petterson, J. & Green, M. 2011. 2011. Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – Syntesrapport. 154. s

Gunnar Gundersen
Låvesvalene overvintrer i Afrika sør for Sahara, mange av våre så langt sør som Sør-Afrika. FOTO: Gunnar Gundersen
Blåstrupe
For mange er det overraskende å høre at våre blåstruper overvintrer i Afghanistan, Pakistan og India. Det er litt av en reise for den vakre sangfuglen! FOTO: Thor Østbye