Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Se etter fjæreplytt med oransje flagg

Ta en ekstra nøye kikk på flokkene av fjæreplytt du ser framover! Longyearbyen Feltbiologiske Forening har i løpet av de siste årene jobbet en god del med fangst og merking av arten. Dette har blant annet medført at et stort antall individer er utstyrt med flagg og fargeringer. Det er viktig at du rapporterer dine funn av arten!

Av Kjell Mork Soot & Georg Bangjord

Publisert 20.11.2009

Longyearbyen Feltbiologiske Forening (LoFF) har i løpet av de tre siste åra hatt et økt fokus på fjæreplytt. Dette har medført fangst og ringmerking av nær 1500 individer. Høsten 2007 ble i overkant av 800 individer merket med stålring på Sørkappøya i løpet av en uke tid tidlig i september. Foreløpig foreligger ingen gjenfunn av disse, men et par kontroller ble gjort på samme sted høsten 2009.

Denne høsten (august-oktober 2009), ble 660 fjæreplytter ringmerket på Sørkappøya. Disse ble merket som følger (jf. bilde): oransje flagg med tre svarte bokstaver på høyre tibia, venstre tibia med gul fargering, samt venstre tarsus med vanlig stålring. Bruk av flagg er tydeligvis nødvendig for å øke kontrollandelen. I løpet av et par måneder er det kommet inn seks kontroller som har gitt funn fra noe uventa områder. Det ser ut til at en del av fjæreplyttene fra Svalbard trekker over land fra Nordishavet til Østersjøen. I siste halvdel av oktober foreligger tre kontroller fra Sverige, henholdsvis Stockholm-traktene i nord til Blekinge og Falsterbo i sør. Fra Sørkappøya til Falsterbo er det nesten 2400 km. Det meldes også om en kontroll fra Kristinehavn i Finland 11 dager etter at den sist ble sett på Svalbard. Fra Nederland foreligger det èn kontroll, hele 2605 km fra merkestedet. Den sjette kontrollen kommer fra den kjente fugleøya Helgoland i Tyskland. Øya ligger 2509 km fra merkestedet.

Hvor overvintrer Svalbardpopulasjonen av fjæreplytt?

Er Østersjøen en viktig trekkvei og mulig overvintringsområde? Eller er Norskekysten det viktigste overvintringsområdet? Noen fjæreplytt merket i Skottland er observert på Svalbard. Dessuten er en som ble merket på Sunnmøre vinterstid kontrollert på Svalbard. Videre foreligger en rekke kontroller av fjæreplytt på Svalbard som er merket på Nidingen på den svenske vestkysten om vinteren.

LoFF håper med dette prosjektet å kunne øke kunnskapen om hvor fjæreplyttene oppholder seg gjennom vinterhalvåret og trenger således din hjelp. Vi oppfordrer norske fuglekikkere til å se nøye på alle fjæreplytt for om mulig å kunne finne flaggmerka individer fra Svalbard eller andre fargemerkinger utført i Sverige, Danmark, Nederland og England. Observasjoner av flokker der fuglene ikke har oransje flagg, har også sin verdi! Ser man flagg, så prøv å lese av de tre svarte bokstavene på flagget. Uansett hvilken vei flagget vender, skal man lese fra venstre mot høyre. Har du tilgang til fotoapparat, er det fint om du kan dokumentere funnet med foto. Klarer du ikke å lese av bokstavene, så meld fra om observasjonen likevel.

Funnet kan rapporteres til kontaktpersonen for prosjektet, Kjell Mork Soot, e-post:  kjellmorksoot@fugler.com (tlf 70 09 24 43/91 30 84 87) eller gå inn på  det nye fargemerkingssystemet for Norge som er under utvikling, og rapporter funnet der. Etter at funnet er overført til basen, vil du motta alle opplysninger om fuglen. Dataene går uavbrutt til Ringmerkingssentralen ved Stavanger Museum.

Her kan du leser mer om LoFF og fuglelivet på Svalbard. LoFF er for øvrig et lokallag av Norsk Ornitologisk Forening.

Prosjektet er støttet av Direktoratet for naturforvaltning. En rekke medlemmer av LoFF har vært delaktig under dette krevende arbeidet.Fjæreplytt
Slik ser en fjæreplytt ut etter å ha blitt utstyrt med flagg og diverse ringer på Sørkappøya, Svalbard høsten 2009. Fuglen har oransje flagg med tre svarte bokstaver på høyre tibia, venstre tibia med gul fargering, samt venstre tarsus med vanlig stålring. FOTO: Arild Espelien

Kommentarer til nyheten (1)