Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Rapporter inn hekkefunn av terner!

Det er midtsommer og Årets Fugl er i full gang med hekkesesongen over hele landet. Overvåking av hekkebestandene viser imidlertid at både rødnebbterna og makrellterna har tøffe tider. NOF ønsker at dere hjelper oss med å få en oversikt over hvor ternene hekker, samt hvor mange de er!

Av Morten Günther og Magne Myklebust

Publisert 29.06.2006

Det er tøffe tider for de to terneartene som hekker regelmessig i Norge. For makrellterne er bestandsnedgangen kraftig i de fleste fylker, og artens situasjon er såpass dramatisk at NOF er av den formening at den er moden for rødlisting! Det skal bli spennende å se om den blir med på den nye rødlista Artsdatabanken skal presentere mot slutten av året, og ikke minst i hvilken kategori den eventuelt havner.

For rødnebbterna er situasjonen også alt annet enn lystig, og i Sør-Norge er nok arten på retur i de fleste fylker. For denne arten har vi imidlertid den situasjon at vi har store bestander i Troms og Finnmark som har hatt en stabil utvikling, i hvert fall siden 1989.

Det er nok flere grunner til at terneartene går tilbake i antall. Plukking av egg, predasjon fra mink og båttrafikk/ferdsel er nok faktorer som reduserer artenes hekkesuksess. Det ser imidlertid ut til at den viktigste årsaken er vedvarende næringsmangel over lengre tid. Mest merkbart har nok dette vært i Nordsjø-området. Her er ternebestandene kraftig redusert i løpet av de siste 25 år. Begge terneartene har faktisk forsvunnet fra store områder ved Nordsjøen. Det er foreløpig usikkert om dette kan knyttes til et konkret fiskeri, men tobis-fiskeriene og det påfølgende sammenbrudd i tobisbestanden er angitt av flere som en viktig faktor.

Som et ledd i satsingen på Årets Fugl oppfordrer vi alle som observerer hekkekolonier eller enkelthekkinger av terner denne sommeren, til å rapportere dette til Norsk Hekkefuglatlas. Det beste er om du legger inn dine data direkte inn i den nettbaserte databasen til prosjektet. Alternativt kan du fylle ut vedlagte skjema og sende til prosjekt@birdlife.no. Husk at du naturligvis kan rapportere inn hekkefunn av andre arter enn terner også på dette skjemaet. Ved bruk av skjemaet vil opplysningene bli lagt inn i Norsk Hekkefuglatlas av NOF, og samlet vil de forhåpentligvis gi oss bedre kunnskap om de to terneartenes utbredelse og bestandsutvikling.

Takk for hjelpen!

 

Årets Fugl 2006

Rødnebbterne
Vi trenger din hjelp til å få kartlagt antall og lokalitet for hekkende rødnebbterner (bildet) og makrellterner i år! FOTO: Frode Falkenberg