Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Bokkomité for jubileumsbok er på plass!

På medlemsmøtet på Kroverten 10.10.18 ble endelig en bokkomité etablert. Komitéen vil konstituere seg snarlig og begynne arbeidet med å definere rammer for jubileumsboka.

Av Helge Venaas

Publisert 10.10.2018

Forslaget om å lage en jubileumsbok til NOF avd. Aust-Agders 50-årsjubileum i 2021 har blitt støttet av både fylkesforeningsstyret og årsmøter. Arbeidet har likevel ikke kommet i gang på grunn av at ressurspersoner i foreninga allerede har mange funksjoner og oppgaver som tar tid. Møtet 10. oktober var satt som siste frist for å melde seg til tjeneste, ellers ville bokprosjektet måtte legges bort til fordel for andre måter å dokumentere historien på.

Etter en presentasjon av styrets og årsmøtets arbeid så langt, og Øvre Eikers flotte bok, ble rammene for bokprosjektet diskutert. Det var enighet om at en eventuell bok måtte konsentrere seg om formidling av foreningas historie i fylket og ikke være en bredere anlagt bok om fugler i Aust-Agder.

Til slutt meldte følgende seg til tjeneste for å styre prosjektet:

  • Inge Selås
  • Jan Helge Kjøstvedt
  • Sven Inge Marcussen
  • Rolf Jørn Fjærbu
  • Hege Ødegård var ikke tilstede, men hadde pr. e-post sagt seg villig til å redigere boka
  • I tillegg kontakter komitéen lokallaget i Setesdal for å få et komitémedlem derfra også

I løpet av kort tid vil komitéen konstituere seg og begynne arbeidet med å definere rammene for boka slik at det blir mulig å lage et foreløpig budsjett. Styret vil deretter bidra med å søke om tilskudd for å kunne gjennomføre prosjektet