Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Vipeprosjektet videreføres i 2019

Jan Helge Kjøstvedt har i to år ledet fylkets vipeprosjekt med mål å bidra til økt hekkesuksess for den sterkt truete fuglen. De ca. 50 registrerte hekkende hunnene i Aust-Agder trenger all den hjelp de kan få, så prosjektet videreføres også i 2019.

Av Helge Venaas

Publisert 16.12.2018

I Fugler i Aust-Agder nr. 2-2018 kan kan vi lese at situasjonen for den sterkt truede vipa er litt bedre i Aust-Agder enn man antok før vipeprosjektet tok til. Rundt 50 hekkende hunner ble registrert i 2018, og den svake økningen fra 2017 skyldes sannsynligvis at en av lokalitetene ble grundigere undersøkt inneværende år. Det har vist seg vanskelig å få oversikt over antallet flygedyktige unger, så det blir spennende å se om det etterhvert registreres flere reir på nye plasser og at man slik kan slå fast om prosjektet har effekt.

Fokus for prosjektet har vært å informere bønder om hva som kan gjøres for å hjelpe vipa, og å hjelpe til med å merke reir slik at det er lettere å ta hensyn til dem f.eks under bearbeiding av jord, gjødsling osv. Samarbeidet med bøndene har vært godt, og i samtaler med dem viser det seg at de fleste har gjort sitt beste for ta vare på fuglen også tidligere.

NOF avd. Aust-Agder håper på et fortsatt godt samarbeid med bøndene og oppfordrer samtidig alle medlemmene til å melde inn vipeobservasjoner i artsobservasjoner.no. Ta også gjerne kontakt på leder@agderfugl.net.

Les mer om prosjektet i medlemsbladet.

Reiersøl_viper
Vipemor med to unger på Reiersøl 16. mai 2018 FOTO: Helge Venaas