Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Forblåst fuglerace på årets første dag!

Tradisjonen tro sparket NOF avd. Aust-Agder i gang fuglekikkeråret med fuglerace. Fra det lysnet til mørket falt på var 27 godt kledde entusiaster i sving i den sterke vinden.

Av Helge Venaas

Publisert 02.01.2019

Nok en gang var fugleentusiastene klare for uhøytidelig konkurranse på årets første dag. Lagene som besto av 2-4 personer, der minst to måtte se fuglen for at den skulle telle, startet hvor de ville i fylket, før de hele ble oppsummert på klubbhuset på Tromøya kl. 16.30. Den sterke fralandsvinden førte til at resultatene ikke ble som tidligere år, og man kan spørre seg om de to snøspurvene som ble meldt på Hasseltangen var på trekk eller om de bare hadde mistet fotfestet i kulingen! Ingen av de påmeldte lagene rakk å se dem. Stemninga var likevel god og deltakerne delte broderlig uvanlige observasjoner på varslingstjenesten og under tilfeldige møter i løpet av dagen. Ekstra hyggelig i år var det å se flere yngre deltakere på lagene. Kanskje blir vi enda flere neste år?

Følgende arter ble observert:

Smålom, Dvergdykker, Gråstrupedykker, Havhest, Havsule, Storskarv, Toppskarv, Gråhegre, Knoppsvane, Sangsvane, Tundragås, Stokkand, Bergand, Toppand, brunnakke, Ærfugl, Svartand, Sjøorre, Havelle, Kvinand, Laksand, Siland, Havørn, Musvåk, Spurvehauk, Hønsehauk, Vannrikse, Sothøne, Fiskemåke, Gråmåke, Svartbak, Lomvi, Alke, Bydue, Ringdue, Tyrkerdue, Kattugle, Svartspett, Grønnspett, Flaggspett, Skjærpiplerke, Heipiplerke, Gjerdesmett, Fossekall, Rødstrupe, Svartrødstjert, Gråtrost, Svarttrost, Kjøttmeis, Svartmeis, Blåmeis, Toppmeis, Spettmeis, Trekryper, Varsler, Skjære, Kaie, Kråke, Svartkråke, Ravn, Stær, Gråspurv, Pilfink, Bokfink, Bjørkefink, Gråsisik, Polarsisik, Stillits, Grønnfink, Dompap. Kjernebiter, Gulsvpurv.

Kuling
Fralandskulingen herjet med fugl og fuglekikkere på årets første dag. FOTO: Helge Venaas