Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Kritiske til økt aktivitet i Hovekilen og på Hoveodden

NOF avd. Aust-Agder er kritiske til at det legges til rette for økt aktivitet i Hovekilen og på Hoveodden. Området det er snakk om er i all hovedsak del av Raet nasjonalpark og er svært viktig for fuglelivet både som hekkeområde (f.eks. makrellterne og fiskemåke), som rasteplass i trekktida (f.eks. vadefugler, småfugler, gjess) og som vinterkvarter (f.eks. lommer, dykkere, ender).

Av Helge Venaas

Publisert 25.02.2019

Hovekilen og Hoveodden er et svært populært utfartsområde med et tilhørende sterkt press på naturen, og ikke minst fuglelivet.

Konfliktene med fuglelivet vil bli enda større om det legges til rette for økt aktivitet, ikke minst om området blir «Norges foretrukne destinasjon for sjønære aktiviteter og opplevelser», slik visjonen til de framtidige driverne av den tilstøtende campingplassen lyder (Agderposten.no, 16.10.2018). En slik visjon innebærer også økt helårsaktivitet, noe som kan føre til at forstyrrelsene av fuglelivet eskalerer.

Ekstra uheldig vil det være om Hovekilen generelt opplever økt trafikk av motoriserte fartøyer, seilbrett, kitere, seilbåter, kajakker o.l. til årstider som inntil nå har vært relativt stille. En av artene som vil lide under dette er den sårbare sjøorra. Sjøorra er «sterkt knyttet til langgrunne områder med sandbunn den tiden den oppholder seg i saltvann, dvs. ca. 3/4 av året» (miljolare.no), og Hovekilen er en av ytterst få overvintringslokaliteter i fylket.

At Agder idrettskrets’ idrettsleir 23.-27. juni 2019 får lov av nasjonalparkstyret til å gjennomføre et testår med tilbud om kurs i båtsport og vannjet, mot nasjonalparkforvalterens innstilling (geita.no, 07.02.2019), er et svært bekymringsfullt signal. Det er midt i hekkesesongen, og den sterkt truede makrellterna er en av artene som forhåpentligvis har unger i området på denne tida.

NOF avd. Aust-Agder har sendt innspill til både Arendal kommune, bystyrepolitikerne, nasjonalparkforvalteren og nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark med håp om gode beslutninger for naturmangfoldet i framtida.

Innspillen kan du lese her:

Brev til Arendal kommune og bystyrepolitikerne

Brev til nasjonalparkforvalteren og styret for Raet nasjonalpark

 

Grønnsisik
Grønnsisiken er en av mange småfugler som nyter Hoveoddens goder. FOTO: Helge Venaas
Vadere på Hoveodden
I stille stunder kan det myldre med vadere på Hoveodden under høsttrekket. FOTO: Mette Berg Nielsen