Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Sett foten ned for vindmøller i Setesdal!

NOF Avd. Aust-Agder er svært bekymret for planene om å etablere vindkraftverk flere steder i Setesdalsheiene og områdene rundt. 25 april. publiserte "Setesdølen" et leserbrev der vi blant annet viser til konsekvensene for kongeørn og hubro og ber kommunene sette en stopper for en forhastet utbygging. Det er viktig at kommunenen skaffer tilstrekkelig informasjon for å kunne ta de rette beslutningene for naturmangfoldet.

Publisert 28.04.2019

I leserbrevet skriver vi følgende:

50 år etter at kongeørna blei freda i landet, og 48 år etter hubroen fekk same vern, kan dei no snart i praksis vere fritt vilt igjen. Ikkje for meinigmann, men for investorar som ønsker å bygge vindmøllekraftverk i Setesdalsheiene. Studiar har vist at vindkraftanlegg kan ha negative konsekvensar for fuglelivet, både fordi dei krev store naturinngrep og fordi møllene utgjer ein fare i seg sjølv. Dei negative konsekvensane ved å byggje ut store vindkraftverk i Setesdalsheiene kan etter NOF avd. Aust-Agder sitt syn vere så store for naturmangfaldet generelt, og fuglelivet spesielt, at kommunane må vere føre var og sette foten ned for prosjekta.

Vi understreker også at mange av områdene det er snakk om kan ha lite registreringer bl.a. med hensyn til fugl. Da er det viktig at kommunene lytter til "den erfaring og kunnskap organisasjoner og enkeltpersoner, lokalsamfunn mv. besitter». Vi må ikke tillate at de i etterkant sier at de ikke visste!

Les hele innlegget her: Leserbrev i Setesdølen 25. april 2019

Vassendvannet
Myrområdet mellom Vassendvannet og Vetrusvannet er et fuglerikt område i nærheten av planlagte vindmøller. FOTO: A. Moseid