Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Reirtellinger i sjøfuglreservatene i Aust-Agder

Søndag 26. mai gjennomførte representanter fra Fylkesmannen, Statens naturoppsyn og NOF telling av sjøfuglreir på Store- og Lille Torungen og Spærholmene på oppdrag for Fylkesmannen i Agder. De endelige tallene er ikke klare, men det var en tydelig nedgang i antall reir sammenliknet med fjoråret.

Av Mette Berg Nielsen og Helge Venaas

Publisert 05.06.2019

For tredje året på rad ble det gjennomført en telling av sjøfuglreir i sjøfuglreservater utenfor Arendal og Grimstad. Tellemannskapene har dispensasjon fra ferdselsforbudet i disse sjøfuglkoloniene mens arbeidet pågår. Tidligere har man i Aust-Agder telt fugler uten å gå i land, og  omlegginga av tellemåte, til den man har brukt i Vest-Agder, viste at anslagene har vært for lave. 

Reirtellingene foregår ved at deltakerne går manngard. Noen skriver, andre trykker på tellere og alle roper så høyt hva de finner. "Fem sildemåker!" "En gråmåke!" "To ærfugl!" "Hvitkinngås", ble det ropt ganske mange hundre ganger denne søndagen. Deltakerne må trø ganske varsomt, for det kan ligge reir og unger overalt og på de rareste plasser. Samtidig må man ikke bruke mer tid enn høyst nødvendig, for målet er å unngå for mye stress for fuglene. Erfaring viser at fuglene fort legger seg på reir igjen når mannskapet har passert. Etter tellingene kunne Jan Helge Kjøstvedt informere om at det var en økning i antall reir på den ene Spærholmen, men at det ellers var en nedgang. De endelige tallene kommer i en egen rapport.

Deltakerne fra NOF rapporterte at det føles meningsfylt å kunne bidra til å skaffe informasjon om fuglelivet, sånn at myndigheter og andre får en tilstandsrapport. I løpet av de etterfølgende dagene og ukene er tilsvarende tellinger gjennomført i resten av fylkets sjøfuglreservater.

Manngard
Tellemanskapet har fått dispensasjon fra ferdselsforbudet og går manngard i sjøfuglreservatene. FOTO: Mette Berg Nielsen
reir
En del av reirene er svært godt gjemt. FOTO: Mette Berg Nielsen