Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Vindkraftmotstandere samlet på Evjemoen!

På "Naturligvis", arrangert på Evjemoen fredag 16. – søndag 18. august, sto vindkraftmotstandere samlet på stand under banneret "Bevar heiane" for å informere om konsekvensene av vindkraftutbygging. Støtten var stor, men det ble også mange gode diskusjoner med grunneiere og politikere.

Av Helge Venaas

Publisert 18.08.2019

Gruppa Nei til vindkraft i Setesdalen hadde tatt initiativ til en felles stand med representanter fra flere liknende aksjonsgrupper, Naturvernforbundet, Norsk jeger- og fiskeforbund, La naturen leve og Norsk ornitologisk forening. 

I løpet av de tre dagene ble de negative konsekvensene ved utbygging av vindkraftverk grundig formidlet til både politikere og publikum, og det var nok mange som fikk seg en vekker av å se omfanget illustrert med bilder og kart.

Svært mange støttet opp om motstanden, så det ser ut som protestene når fram. Representantene på standen var likevel skjønt enige om at presset må fortsette. Vi oppfordrer derfor til å stille opp på informasjonsmøter, f.eks. i Froland 20. august og Bygland 22.08, og bidra til at alle sider ved saken blir belyst. Bruk gjerne også muligheten til å komme med høringssvar og innspill til din kommune.

Bevar Heiana
Standen til vindkraftmotstanderne var godt besøkt. FOTO: Helge Venaas
vindkraftmotstandere
Helge Venaas, Lars Breistøl og Svein Hovden var bare tre av mange som stilte opp for å informere om konsekvensene av vinkraftutbygging. FOTO: Helge Venaas