Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Vindkraftmotstand fra NOF i øst og vest!

Begge NOF-avdelingene i Agder stilte opp på Bevar heiane sin stand under Lyngdal dyrskue. Det var Bjørn Nissen som hadde tatt initiativ til at motstandere av vindkraftindustri i Agder-heiene samlet seg under samme fane. Målet var å informere om de negative konsekvensene ved å la norske og utenlandske kraftselskap ofre urørt natur under dekke av det såkalte "grønne skiftet".

Av Helge Venaas

Publisert 08.09.2019

Lyngdal dyskue samlet også i år kremmere, bedrifter, organisasjoner, foreninger og politiske partier på Presteneset. For motstandere av vindkraftindustri i Agder-heiene var det kjærkomment at Bjørn Nissen, inspirert av Bevar heiane-standen på Naturligvis på Evjemoen, tok initiativ til en tilsvarende her. Vi ønsket å opprettholde trykket på saken og presset på politikerne ved å informere om tap av naturmangfold, påvirkning på hjortedyrenes trekkruter, fortrengning av truete fuglearter fra hekke- og jaktområder, kollisjonsfare for fugler med mer.

Tor Egil Høgsås, leder av NOF avd. Vest-Agder, og Helge Venaas, leder av NOF avd. Aust-Agder, representerte fugleforeninga på åpningsdagen. Geir Grimsby fra NOF avd. Vest-Agder stilte på søndagen. Med oss hadde vi et rykende ferskt informasjonsark som tydelig ga uttrykk for NOFs holdninger til landbasert vindkraftindustri. Dette ble delt ut sammen med tilsvarende informasjon fra NJFF, La naturen Leve, Naturvernforbundet, den nyopprettede organisasjonen MOTVIND med flere. 

Fredagen var tidvis regnfull, noe som kanskje skremte en del folk fra å komme, mens lørdagen og søndagen kunne framvise langt bedre vær og mange besøkende. Fredagen var likevel viktig fordi det ble arrangert en politisk debatt der fylkesordførerkandidatene til et samlet Agder bl.a. ble stilt spørsmålet om hvem som var for å bygge mer landbasert vindkraft på egnete steder. Det var kun Høyres kandidat som rakk opp hånda. Dette og den påfølgende debatten, sammen med diskusjonene ved Bevar heianes stand, bidro forhåpentligvis til å flytte noen stemmer i den urørte naturens favør.

 

Lyngdal dyrskue
Monica Unhammer-Kristiansen, Else Kamsvåg, Tor Egil Høgsås, Bjørn Nissen, Svein Hovden og Helge Venaas holdt humøret oppe og vindkraftdiskusjonen varm i regnet i Lyngdal. FOTO: Helge Venaas