Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Julestemning på Horisonten for fuglefolket i Aust-Agder!

Julemøtet for fugleforeninga i Aust-Agder, i år avholdt på Horsionten i Lillesand, ble en trivelig og lærerik stund for de tretti frammøtte. Innimellom julemat og fugleprat fikk vi tid til bilder, fasinerende filmer og filmsnutter om blant annet sangsvanehekking og storfuglleik, fuglekonkurranse og lotteri.

Av Helge Venaas

Publisert 30.11.2019

I år var det Horisonten i Lillesand som huset det tradisjonsrike julemøtet til NOF avd. Aust-Agder. Foreninga har vært på leit etter nye møtelokaler etter at Kroverten på Hisøy la ned, og Lillesandsturen viste at julestemning skapes også her, for lokalet var pent pyntet, maten god og betjeninga hyggelige. Når det viste seg at lydsporet til svanefilmen ble spilt over hele etablissementet og ikke bare hos oss, så kan vi ikke be om mer!

Helge Venaas ønsket de oppmøtte velkommen og fortalte kort om hva som rører seg i foreninga for tida. Aller først ble sentralstyrevedtaket om at årsmøtet til NOF skal avholdes på Strand hotell på Fevik i 2021 vist på veggen. Med utgangspunkt i NOF avd. Aust-Agders sider på birdlife.no ble deretter vårprogrammet, m.m. presentert. Etter å ha vist bilde fra en markering mot vindkraft på Lyngdal dyrskue, der fylkeslederne fra Agder-fylkene var tilstede, gikk turen videre til naturvernseminar i Trondhem der Mette Berg Nielsen og Helge Venaas deltok. På dette seminaret orienterte generalsekretæren også om en høring om foreningas navn, og julemøtedeltakerne fikk en presentasjon av viktige argumenter for å kalle foreninga "BirdLife Norge" før alle ble oppfordret til å sende inn innspill om navnesaken til leder@agderfugl.net.

Julematbuffeten som fulgte greide nesten å skape ro i forsamlingen, men de seneste fugleopplevelsene og gamle minner lot seg ikke holde tilbake. Et slikt møte er alltid en kjærkommen anledning til å lytte, fortelle, la seg inspirere og å kanskje skape nye bekjentskaper en kan ta en fugletur med. Og mange skulle nok ønsket at de hadde vært med Tor Erik Nævestad på tur til Vejlerne for ei tid tilbake, for bildene han viste før desserten, av to havørner på grågåsjakt, er sånt man bare opplever en gang i livet.

Mette av riskrem, karamellpudding og andre godsaker, fikk vi høre Jan Helge Kjøstvedt fortelle om kommende endringer i artsobservasjoner.no etter at Agder fylkeskommune er en realitet i januar 2020. Eventuelle konsekvenser for arbeidet til sjeldenhetskomitéene ble også luftet, før han orienterte om hvor langt arbeidet er kommet med å hente inn etterslepet i godkjenningene. Til slutt var det jubileumsboka som var tema, og han hadde ei lang liste over innkomne bidrag til denne. Vi kan glede oss til alt fra fortellinga om foreningas første år, hønsefuglprosjekter og intervjuer av medlemmer i foreninga til spennede fuglelokaliteter i fylket. Utfordringa for bokkomitéen nå er at stoffmengden er så stor som den er, men det er et luksusproblem. For å gjøre boka mer innbydende og lesevennlig formidlet han et ønske fra redaksjonen: Send interessante bilder av landskap, folk, fugl og aktiviter til nofaa.bok@gmail.com!

Hege Ødegård fulgte opp og viste hva hun og Gunn M. Benning-Rogers har gjort av kartlegging av fuglelokaliteter på Google Maps. En tekst om de viktigste lokalitene i de forskjellige kommunene er klar for jubileumsboka, men det langt mer omfattende kart-prosjektet ville de gjerne ha bidrag til. Aller viktigst er å få tips om eventuelle plasser som er uteglemt. Tanken er at man lett skal kunne finne fuglelokaliteter og info om disse når man er på tur, slik det allerede er gjort i andre fylker. Hun avsluttet med å fortelle at de hadde som mål å selv oppsøke alle lokalitetene de hadde kartlagt!

Litt beinstrekk og småprat ble det tid til før Tor Magne Stalleland fikk ordet. Som en introduksjon til en film om en vellykket sangsvanehekking, fortalte han om sine tidligere møter med sangsvaner i fylket. Ett par hadde han fulgt i flere år, noe vi fikk se i en flott film på julemøtet for to år siden, men først hannen, og siden hunnen, forsvant fra området. Filmen han hadde med til julemøtet i år viste at et nytt par hadde etablert seg, og vi fikk se noen flotte sekvenser fra de første ukene av sangsvaneungenes liv! Lydsporet fikk som sagt hele kaféen og det det andre julebordet også nyte.

Flere fugler ble det da Roar Solheim satte selskapet på prøve i fuglekunnskap. Etter bilder av gråfluesnapper, jordugle, dvergmåke og kongeørn, strammet han skruen litt og viste bilder av to fjær. Vidar Selås, som på forespørsel fra noen av medlemmene hadde tatt med hele fjærsamlingen, fikk en munter munnkurv av Solheim. For mange av oss andre var tippekampen i gang! Flere fjær og sjeldne og vanlige fugler ble vist, og han satte en del av oss fast med bilde av hekken på en gråspurv - det måtte jo være et lurespørsmål? Knut Olav Raen stakk etterhvert av med en soleklar seier med sine imponerende 22 av 32 rette. Mest imponerende var at han tok slagugleungen på nebbet! Undertegnede svarte lappugle siden det var Roar Solheim som spurte...

Resultatene ble delt, Tor Erik Nævestad tok bilder av deltakerne slik han har gjort i en årrekke, og praten gikk mens loddsalget startet. Små og store premier som deltakerne hadde med, ble loddet ut. Jan Michaelsen var f.eks. så heldig å få med seg en utstoppet flaggspett hjem. Andre fikk med seg fuglemat, fuglekasser, fuglebøker og annet som bringer glede til ethvert hjem!

Da siste premie var delt ut takket lederen for oppmøtet, bare sånn i tillfelle noen langveisfarende måtte hjem, men det var få som hadde lyst til å reise. Og det var det ingen grunn til, for på tampen fikk Arne Flor oppfordring om å vise noen filmsnutter han hadde med. Aller først viste han én fra en storfuglleik. Tidligere hadde Øyvind Duus henvendt seg til forsamlingen for å spørre om noen kunne tenke seg å delta på registrering av slike leiker, og nå fikk vi virkelig se hva det gikk ut på. Flor viste flere klipp, men det som gjorde mest inntrykk var fra nærmøtet hans med ei binne og tre unger i Jämtland i slutten av september.

Etter en lang kveld med gode historier, fine filmer, prat, mat og moro takket folk etterhvert for seg. En diskusjon om variasjoner i storfugl- og orrfuglbestandene hadde akkurat ebbet ut og permene med Selås' imponerende fjærsamling var lukket. Et vellykket julemøte på Horisonten var over!

birdlife
I presentasjonen av høringa om nytt navn på foreninga, viste Helge Venaas at det allerede er noen fugleforeninger i Europa som har tatt i bruk BirdLife-logoen eller elementer fra denne. FOTO: Helge Venaas
julemat
De tretti deltakerne fant seg til rette på Horisonten. FOTO: Helge Venaas
sangsvane
Bilde fra Tor Magne Stallelands sangsvanefilm. Her ser vi den ene ungen krype inn under vingen på sangsvanemor. FOTO: Helge Venaas
konkurranse
... og her var tippekonkurransen i gang for mange av oss! Roar Solheim ga oss heldigvis fasiten på fuglekjennskapskonkurransen med forklaringer etterhvert. FOTO: Helge Venaas
fjær
Hubrofjær fra Vidar Selås' imponerende fjærsamling. FOTO: Helge Venaas