Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Muserapport – for fuglefolk som liker å ligge litt i forkant!

Hvert år lurer vi på om det blir en vellykket hekkesesong for uglene vi har hengt opp kasser til, og hvert år «må vi bare vente og se.» Men kanskje må vi ikke det? I Vidar Selås’ muserapport kan fuglefolk lære mer om noe av bakgrunnen for svingningene i musebestandene som er så viktige for mange av rovfuglene våre. Greier du å gjøre to ting på en gang når du er ute i skogen: både sjekke frø og fugl?

Av Helge Venaas

Publisert 08.02.2020

I MINA fagrapport 64, «Frøsetting hos eik, gran og blåbær som grunnlag for museprognoser- Vurderinger basert på en 100-års oversikt fra Aust-Agder», konkluderer Vidar Selås med at «ved å følge med på frøsettingen hos eik, gran og blåbær burde man i stor grad kunne forutsi bestandstoppene til smågnagere i lavlandets skogsterreng.» Om du ønsker å spå noe om  neste års matfat for ugler og andre rovfugler, er det altså om å gjøre å holde øynene åpne også for slikt som ikke har vinger.

Vidar Selås kommer for øvrig på NOF avd. Aust-Agers temakveld torsdag 13. februar for å fortelle om «Bestandsvariasjoner hos skogshøns.» Her får du kanskje også høre en forklaring på hvorfor museår ikke bare er gode år for rovfugler, men også for skogshøns!

muserapport
FOTO: Vidar Selås