Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Spennende temakveld på Grimstad vertshus!

Torsdag 13. februar inviterte NOF avd. Aust-Agder til en spennende temakveld i Grimstad. Kveldens foredragsholder, Vidar Selås, lokket 28 spente tilhørere med sitt foredrag «Bestandsvariasjoner hos skogshøns».

Av Helge Venaas

Publisert 16.02.2020

For andre gang inviterte fugleforeninga til møte på Grimstad vertshus, denne gangen altså med skogshøns som tema. En del av de oppmøtte var også til stede på julemøtet og fikk denne kvelden rikelig anledning til å følge opp diskusjonen om nettopp orrfugl og tiur derfra.  

Før Selås slapp til informerte lederen om hva som rører seg i foreninga om dagen, blant annet Hove-saken og et initiativ fra Våre strender om et felles «Før fuglene kommer»-arrangement 14. mars. Andre nært forestående medlemsaktiviteter ble også trukket fram, ikke minst turen til Hasseltangen 23. februar og årsmøtet 28. mars.

Da de siste hadde forsynt seg med kaffe og kake fikk foredragsholderen ordet. Han introduserte tilhørerne for plantestressteori og forklarte hvordan bestandsvariasjonene til hønsefuglene kan forklares som resultat av variasjoner i plantekvalitet, og dermed bærenivå. For å teste hypotesen hadde han gått gjennom skriftlige kilder først og fremst fra Aust-Agder og sammenliknet opplysninger om bærår og hønsefuglbestandene. Fredrik Elster Jensen, Aust-Agder JFF, uttalte f.eks. i 1923 at «alle er samstemmige om at barfuglen går sin undergang i møte.» Gjennom mange liknende eksempler viste Selås hvordan skogshønsbestandene hadde svingt, og hvordan rovdyr og rovfugl som regel fikk skylda for nedturene, i mangel av andre svar. Tilhørerne ble forklart hvordan «predasjon vil kunne være en forsterkende eller dempende faktor, men er ikke årsak til svingningene», og det samme gjelder innsekttilgang, vær og sykdommer. Det var tankevekkende å også se hvor langt «manns minne» strekker seg, for nesten like sikkert som at skogshønsenes undergang jevnlig ble spådd, var det at en dårlig periode ble etterfulgt av en god. Konklusjonen ga seg selv til slutt, nemlig at «varig gode bestander av hønsefugler er unaturlig!»

Det ble tid til mang en hyggelig prat etter foredraget, både om det Selås presenterte, de siste observasjonene man hadde gjort og annet. Tom Lennart Larsen hadde også med seg noen gamle bilder av fuglefolk han gjerne ville ha hjelp til å sette navn på. Hjelp fikk han, og det var enighet om at det ene bildet viste foreningas første leder, Olav Frøland.

Etter at de siste kaffeslurkene var tømt og kakemunnfullene svelget, takket folk for seg. Nok en interessant temakveld var over, og vi gleder oss allerede til neste!

Vidar Selås
Vidar Selås er klar til å fortelle om bestandsvariasjoner hos skogshøns for et lydhørt publikum. FOTO: Helge Venaas
Vidar Selås
Etter at Vidar Selås' hadde loset tilhørerne trygt gjennom kildene, ga konklusjonen seg selv. FOTO: Vidar Selås
Olav Frøland
Bilde av foreningas første leder - Olav Frøland FOTO: Tom Lennart Larsen