Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Hva skal jubileumsboka hete?

Under redaktør Inge Selås' ledelse har bokkomitéen for NOF avd. Aust-Agders 50-årsjubileumsbok gjort en formidabel innsats med innholdet slik at arbeidet med utforminga snart kan starte. Det store spørsmålet nå er hva navnet på boka skal være? Om du har et godt forslag, så ikke nøl med å sende det til bokkomitéen!

Av Helge Venaas

Publisert 03.06.2020

Høsten 2018 bestemte NOF avdeling Aust-Agder seg for å utgi en jubileumsbok innen våren 2021. Den skulle ta for seg foreningens historie, med vekt på sentrale personer, fylkets fuglefauna og viktige fuglelokaliteter. Redaktøren sier følgende om boka:

Bokredaksjonen har jobbet ut fra en målsetting om at alle naturinteresserte skal kunne finne leseglede i denne boken. Ved siden av at tekstene sier noe om dem som har vært ledende eller delaktige i fugleforeningen, har det vært vårt klare mål å kunne tilby noe som har rimelig allmenn interesse og som strekker seg langt ut over våre medlemsrekker. Dette handler kanskje først og fremst om formidling av hvor betydningsfull og spennende den naturen vi omgir oss med faktisk er, men også om at de personene som presenteres har noe å fortelle oss alle om naturglede og respekt for artsmangfoldet. Dessuten er det levert mange gode fotografier som bør kunne berøre selv den som ikke er fullblods ornitolog og som understreker de foregående poengene. Altså mener vi at både tematikk og innfallsvinkler har et allment nedslagsfelt.

Når tittel og pris er klare vil det åpnes for forhåndsbestilling boka. Prisen vil være avhengig av et endelig tilbud fra trykkeriet, men tittelen på boka sier ikke seg selv! Derfor er bokkomitéen takknemlig for alle gode forslag. Har du et, så ikke nøl med å sende det til denne adressen: nofaa.bok@gmail.com

 

larus
I boka kan du bl.a. lese om foreningas historie, her representert ved medlemsbladet med Tore Gustavsen på forsida. Tore var den som sørget for at Norsk ornitologisk forening avdeling Aust-Agder ble stiftet. FOTO: NOF avd. Aust-Agder
vendehals
Du får også vite om spennende fuglelokaliteter i Aust-Agder, f.eks. Skottjenn ved Tromøy kirke der denne vendehalsen ble ringmerket. FOTO: Helge Venaas