Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Forhåndsbestilling av jubileumsboka til NOF avd. Aust-Agder!

Boka om NOF avd. Aust-Agder er snart et faktum og vi starter forhåndssalg og gir 10 % avslag til dem som bestiller innen 16. mai 2021.

Av Helge Venaas

Publisert 18.04.2021

Høsten 2018 bestemte NOF avdeling Aust-Agder seg for å utgi en jubileumsbok til 50-årsjubileet i 2021. Den skulle ta for seg foreningens historie, med vekt på sentrale personer, fylkets fuglefauna og viktige fuglelokaliteter. Bokredaksjonen og andre bidragsytere har lagt ned uttallige arbeidstimer for å sørge for et best mulig resultat og en givende leseopplevelse for alle. Nå er det like før boka går i trykken, og vi åpner for forhåndssalg!

Bokredaksjonen har jobbet ut fra en målsetting om at alle naturinteresserte skal kunne finne leseglede i denne boka. Ved siden av at tekstene sier noe om dem som har vært ledende eller delaktige i fugleforeningen, har det vært vårt klare mål å kunne tilby noe som har rimelig allmenn interesse og som strekker seg langt ut over våre medlemsrekker. Dette handler kanskje først og fremst om formidling av hvor betydningsfull og spennende den naturen vi omgir oss med faktisk er, men også om at de personene som presenteres har noe å fortelle oss alle om naturglede og respekt for artsmangfoldet. Dessuten er det levert mange gode fotografier som bør kunne berøre selv den som ikke er fullblods ornitolog og som understreker de foregående poengene.

Boka koster 498,- (+ porto), men vi gir 10 % avslag til dem som bestiller innen 16. mai 2021. For å bestille kan du sende e-post til nofaa.bok@gmail.com eller bruke QR-koden i annonsen.

God leseopplevelse!

Forside
Forsida til NOF avd. Aust-Agders jubileumsbok med Axel Thorenfeldts flotte akvarell! FOTO: NOF avd. Aust-Agder
annonse
Her finner du nødvendig informasjon for forhåndsbestilling. FOTO: Hege Ødegård