Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Stort oppmøte på «Hove for alle!»

Helene Thorstensen, Kristina Stenlund Larsen og Jørgen Ubisch inviterte 19. februar til en markering for Hoveodden på Kanalplassen i Arendal. Over 600 mennesker møtte opp for å vise at de støttet at campingområdet på Hoveodden, omkranset av Raet nasjonalpark, må reguleres til landbruks-, natur- og friluftsområde, og ikke overlates til kommersielle interesser. I det påfølgende demonstrasjonstoget deltok over 800!

Av Helge Venaas

Publisert 20.02.2022

Arrangørene hadde laget et rikholdig program med musikk, bålpanner, maling av fugler og dyr for barn m.m., og det var også noe å bite i for de småsultne. En hyggelig ramme rundt arrangementet ble forsterket av et stort oppmøte der folk kunne glede seg over å se at de ikke står alene i kampen om et «Hove for alle!»

Tidligere fylkesordfører Jon Fløystad åpnet ballet fra podiet, og han og de andre appellantene fikk tydelig fram at mye står på spill om kommersielle interesser får disponere campingområdet og sårbare naturområder i den omkringliggende nasjonalparken. Utbygging og helårsaktiviteter vil føre til et økt press på verdifull natur og kan risikere å fortrenge vanlige turfolk fra området.

I demonstrasjonstoget var det lett å se noe av det som er truet, for arrangørene hadde laget plakater med rødlistede arter man kan finne på Hoveodden og i Hovekilen. De over 800 deltakerne bar disse med seg sammen med paroler om hva man ønsker seg for området, blant annet «Bevar naturmangfoldet på Hove!»

Birdlife Aust-Agder har engasjert seg i saken med fokus på de sårbare områdene i og rundt Hovekilen, så det var naturligvis mange fuglefolk til stede.

Takk til arrangørene for et flott og viktig arrangement!

Du kan lese noen av våre innspill nedenfor:

Innspill til reguleringsplan

Angående tilrettelegging for aktivitet i Hovekilen og på Hoveodden

2021 Pressemelding om Miljødirektoratets avgjørelse av vår klage på tillatelsen til Canvas Hove (Naturvernforbundet Arendal, Bevar Hoveodden og NOF AA)

Hove for alle
Arne Flor, Helge Venaas, Mette Berg Nielsen og mange andre fuglefolk sluttet helhjertet opp om arrangementet. FOTO: Helge Venaas
Hove for alle
Kanalplassen myldret av folk som ønsker at campingområdet på Hoveodden skal bli et LNF-område. FOTO: Helge Venaas