Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Turreferat, høstturen til Tromlingene

En stor gjeng fugleinteresserte fikk en fin tur til Tromlingene i flott vær 27. august. Selv om vi ikke så de store mengdene med vadefugl, ble det likevel en innholdsrik tur. Tromlingene skuffer aldri!

Av Arne Heggland

Publisert 09.12.2023

Både forhåndspåmeldingen og værmeldingen var bra. Så det lovet godt da søndags morgen opprant 27. august! Været var nydelig, og varmt, skikkelig «indian summer». Det drysset inn med fuglekikkere i Skarestrand før kl 1000. Vi kunne konstatere at det var litt fugleaktivitet her og der. Blant annet sang en dvergspett et par strofer, og en enslig gluttsnipe varslet med sin skarpe og karakteristiske lyd. Også litt trekkfugl passerte over oss – trepiplerke, korsnebber og annet. Etter hektisk skyss-aktivitet var vi samlet hele 26 stk på grass-sletta på Tromlingene i 1015 tida til litt felles informasjon om den magiske «fauleøya». De ivrigste hadde allerede notert både overflygende trane og diverse småfugler.

Vi gikk oppover enga mot «utsia’», og kunne raskt konstatere at det var en del rovfugl i lufta. Spurvehauker dukka opp både her og der; opp til 5-6 stk samtidig! En tårnfalk passerte oss flyktig og fiskeørna viste seg villig. Plutselig var det ikke bare én, men hele 3 ørner i lufta samtidig! De fisket i brenningene, og reiste etter hvert innover land med fisk i klørne.

Vi hørte mange gulerler i lufta. Noen var heldige og fikk sett disse nydelige fuglene på bakken. Av andre småfugler fikk vi også sett et par unge stillitser som fartet rundt i lufta over oss og satte seg i toppen av noen tistler. 

Turen var tilpasset tidevannskalenderen; slik at vi skulle treffe lavvannet. Men det var «et veldig høyt lavvann» denne dagen, og nesten ikke eksponerte mudderflater på innsida av «Båndet». Noen småflokker med sandlo og et par rødstilk viste seg, men ellers var det rett og slett ganske stille i starten. Vi stilte inn kikkertene på tangvollen i Vabukta, og tok oss god tid. Noen strandsniper vimset rundt i tangbeltet, og fikk etter hvert selskap av både sandlo og en ung sandløper. En flokk med litt kraftige småvadere dukket opp utover sjøen og ble (nesten sikkert) bestemt til polarsnipe. Et par calidris-vadere i tangbeltet fanget oppmerksomheten, og ble beglodd til øyet var stort og vått. Avstanden var litt drøy, men den ene var åpenbart en «helt grei myrsnipe». Den andre ble etter hvert bestemt til tundrasnipe, noe som ble tydelig da vi kom oss nærmere og fikk sett fuglen veldig bra. Dette var en ungfugl, og manglet voksenfuglenes røde underside. Dvergsnipe og lappspove dukket også opp, så her tok det seg definitivt opp – selv om det totale antallet med vadefugler forble ganske lavt.

Vi beveget oss sørover, og tok en kafferast på toppen i sør, med utsikt utover havet. Gjennom teleskopet kunne vi se en og annen havsule som trakk mot sør-vest, men avstanden var drøy! Spurvehauk var stadig å se i lufta. I myra ved brakkvannsdammen var det lite å se. Vi returnerte, og fikk en oppdatering fra et par av ekskursjonsdeltakere som var igjen ved «Båndet» mens vi andre ruslet sørover. De kunne melde om vandrefalk.

Turen gikk mot slutten, og følget løste seg litt opp. Noen tok en «springsmarsj» nordover på øya til «Østre Tangva». Her raster det av og til en del vadere, men det var stille her i dag. Turen ble avsluttet ved den store enga «Melkevollen» ved bryggene. Ekskursjonslederen informerte litt om den store innsatsen som har blitt gjort med skjøtsel på Tromlingene siden ca 2010. For å stoppe gjengroingen og få tilbake det særegne kystkulturlandskapet er det satt inn en stor innsats med rydding av skog og kratt. I tillegg er det satt på beitedyr, både geiter og sauer.

Det ble noen gilde timer med fuglekikking denne nydelige augustdagen - på Tromlingene er det alltid fine opplevelser å hente!

Takk til Helge og Vidar for båtskyss!

Kafferast
Rast på søndre Tromlingene FOTO: Arne Heggland
Turgjengen
På vei sørover, på utsida av nordre Tromlingene FOTO: Arne Heggland
Gulerle
Gulerle på Melkevollen, Tromlingene. Bildet er tatt kvelden før ekskursjonsdagen FOTO: Arne Heggland
Lappspove
Lappspover ved Båndet/Tromlingene. Bildet er tatt uka etter ekskursjonen. FOTO: Arne Heggland
Tundrasnipe
Unge tundrasniper, lik den vi så på turen. Dette bildet er tatt uka før. FOTO: Arne Heggland